👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 5a, Eldorado, kap 2-3

Skapad 2017-08-14 14:29 i Bjursåsskolan F-6 Falun
Kapitel 2: Tiondelar, hundradelar, längdenheter och procent. Kapitel 3: Vinklar, area, geometriskakroppar och tredimensionella kroppar.
Grundskola 5 Matematik

Innehåll

 

Metod

Hur kommer vi att arbeta med kapitel 2-3:

- Genomgångar 

- Räkna enskilt i böcker.

- Diskutera matematik tillsammans i helklass eller mindre grupper.

- Matematikspel på nätet exempelvis "Elevspel.se".

- Förtester samt eftertester.

 

Vad skall eleven lära sig

kap 2:

- Att räkna med och förstå begreppet tiondelar.

- längdenheter i tiondelar och hundradelar.

- procent

 

kap 3:

- Att behandla, diskutera och mäta vinklar.

- Förstå och använda begreppet area.

- Geometriska kroppar, tredimensionellt.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma elevens förmåga och förståelse i följande punkter:

- Genomgångar 

- Räkna enskilt i böcker.

- Diskutera matematik tillsammans i helklass eller mindre grupper.

- Matematikspel på nätet exempelvis "Elevspel.se".

- Muntliga och skriftliga förtester och eftertester.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6