👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Eldorado kap 3; Skala, likformighet och kombinatorik

Skapad 2017-08-14 14:32 i Bjursåsskolan F-6 Falun
Vi arbetar med delar av kapitel 3 i Eldorado 6A.
Grundskola 6 Matematik

Innehåll

Skala och likformighet

Det vi jobbar med är:

 • Begreppet skala, ett förhållande mellan avbildning och verklighet
 • Beräkna skalan utifrån en sträkcas avbildande och verkliga längd
 • Tolka och avbilda i olika skalor
 • Enhetsbyten vid skalor på kartor.
 • Begreppet likformighet
 • Begreppet kongruens

Kombinatorik

Detta avsnitt tar upp följande:

 • Beräkna antalet möjligheter vid två olika grupper: tex 3 olika smörgåsar + juice eller mjölk
 • Tolka och rita träddiagram
 • Kombinationer inom en grupp; antal möjligheter att kombinera siffrorna 1, 2 och 3. Antalet enkelmatcher i en turnering
 • Lösningsmetoder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6