👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 5A kap 4 Problemlösning och enheter

Skapad 2017-08-14 14:41 i Bjursåsskolan F-6 Falun
Eldorado 5a, kapitel 4
Grundskola 5 Matematik
Om du läser ett recept och sedan följer det, använder du matematik då?

Vad behöver du kunna för att lösa ett matematiskt problem och sedan skriva en egen liknade uppgift?

Vi ska nu ta oss an det sista kapitlet i Eldorado 5A.

Innehåll

Det här ska vi arbeta med:

Kapitel 4 i Eldorado 5A

Stödfrågor till kommentarsruta

Din lärare svarar på dessa frågor i kommentarsrutan efter avslutat arbetsområde. Du och dina föräldrar kan också kommentera i kommentarsrutan. Glöm inte att spara ditt inlägg.
Du har följande förmågor / kunskaper...
Vad behöver du utveckla? Hur kan skolan/läraren hjälpa dig att utvecklas?
Hur kan du själv göra för att utvecklas?

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar
 • Matteprat där vi löser uppgifter tillsammans
 • Arbete i par och enskilt

Det här ska jag kunna:

Jag ska: 

 • tolka textuppgifter och avgöra vilka fakta som behövs för att kunna lösa dem
 • hitta önskad fakta i tabeller och texter
 • välja räknesätt och effektiva metoder och strategier
 • resonera kring uppgifter, motivera hur jag tänker och reflektera om lösningar är rimliga
 • använda och välja olika problemlösningsstrategier
 • formulera problem som passar de olika strategierna
 • kunna multiplicera och dividera med 10,100 och 1000
 • kunna omvandla enheterna vid längd, volym och massa
 • förklara samband mellan decimalsystemet och enhetsrutor vid längd, volym och massa


Detta visar jag genom att: 

 • Lyssna på genomgångar
 • Delta när vi löser uppgifter tillsammans och i par
 • Samtala och redogöra för hur jag tänker när jag löser olika uppgifter
 • Använda matematiska begrepp och enheter
 • Arbeta framåt på egen hand

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6