Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solens planering 2017/2018

Skapad 2017-08-14 14:44 i Förskolan Dimman Kristinehamn
Förskola
Vi kommer under året 2017/2018 att jobba med Babblarna.

Innehåll

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

 Vi vill att barnen ska utveckla sitt sociala samspel, sitt språk, sin matematiska förståelse, sin motorik, sitt kreativa skapande samt skapa intresse för natur, miljö och teknik.


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

 De kommer att vara trygga i sig själva och ha ett gott socialt samspel med sina kamrater.

 Bli ifrågasättande och nyfikna och vetgiriga och känna tillit till sin egen förmåga.

 

 


...

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

Obs! Skriv inga namn på barn eller personal


Välj mål ur läroplanens avsnitt 2.1, 2.2, 2.3 (under rubriken "Lägg till" nedan). Utifrån de valda målen, vad är det allra viktigaste barnen ska lära sig (förståelse, kunskap, förmåga, känsla, verktyg, startskott till...)?

Se kopplingar till läroplanen nedan.

 


Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

De är vetgiriga, nyfikna och uppskattar allt vi gör. De tycker att allt nytt är spännande och deltar med glädje i våra aktiviteter.


Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

 Vi är tre engagerade pedagoger med samma barnsyn och förhållningssätt. 


Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

 2017/2018


Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)?

 Utgår från barnens intresse. Vad vill barnen? Vad vill de utveckla? Vad kan vi utmana dem i?

Både ute och inne.

Stora och små grupper.

 

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

 Varje karaktär i Babblarna kommer att kopplas till olika områden i läroplanens mål:

 

Doddo- Värdegrunden/socialt samspel

Babba-språk

Bibbi- matematik

Bobbo- rörelse/motorik

Dadda- natur, miljö/teknik

Diddi - kreativt skapande

 

 

Vi kommer att ha specifika dagar för våra aktiviteter.

måndag- Reflektion

tisdag- Temadag

onsdag-  Temadag

torsdag- Avslappning/bokläsning

fredag- Musik och rörelse


Vilka är de kritiska aspekterna för att barnen ska förstå…? Vad kan bli klurigt för barnen/hur kan vi undvika det? Ska vi undvika det?

Vi ska utgå från barnens individuella nivå och observera barnen. 

Prova oss fram och reflektera tillsammans vi pedagoger(hängde de med på detta? ) 

Repetera aktiviteterna under längre period, inte gå för fort fram.

 

Hur tänker vi utifrån genusperspektiv?

Vi ser varje barn som en individ, inte vilket kön den har.


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

De ska ständigt genomsyra verksamheten under HELA dagen i alla situationer.


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

Vi reflekterar med barnen en gång i veckan genom att visa bilder från veckan som gått. Vad gjorde vi? Vad lärde vi oss?

Vi pedagoger reflekterar varje vecka, både enskilt och tillsammans.

Efter tio veckor gör vi en sammanfattning vart vi är i vårt arbete.

...

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

 

 


Vad vill vi att de ska märka på barnen?

Vi vill att de ska märka att deras barn vill gå till oss och att barnen är trygga här.

Vi vill att det ska märkas hemma vad vi jobbar med för tillfället.

 

 

 

 

...

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: