👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering dessertkurs

Skapad 2017-08-14 14:44 i Hushagsgymnasiet (används ej längre) Borlänge
Gymnasieskola Matlagningskunskap
Här kan ni se grovplaneringen och detaljplaneringen för hela kursen. Recept kommer att läggas ut eller ges i pappersform inför diverse lektioner. Den pedagogiska planeringen ser du under "uggifter" som ett bifogat dokument.

Innehåll

 
 

kursen matlagning — specialisering omfattar punkterna 1—9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt specialiseringsområde.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

 • Yrkesmässig och experimentell matlagning inom valt specialiseringsområde. Exempel på specialiseringsområden kan vara kreativ matlagning, molekylär gastronomi, internationell matlagning, tematisk matlagning och snabbmat eller street food.
 • Tillverkning av avancerade och experimentella maträtter och anrättningar.
 • Matlagningens trender, traditioner och utveckling inom valt specialiseringsområde.
 • Matkulturer i dag och i ett historiskt perspektiv inom valt specialiseringsområde. Hur matkulturer påverkas av andra kulturer.
 • Ekonomiska och näringsmässiga konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillagning och förvaring.
 • Framtagande av recept, matsedlar och menyer inom valt specialiseringsområde.
 • Hygien och dagliga hygienrutiner, till exempel rengöring av lokaler och utrustning.
 • Arbetsmiljö och säkerhet samt lagar och andra bestämmelser som gäller inom området.
 • Kommunikation med andra samt fackterminologi.

 

Kursens innehåll kopplat till det centrala innehållet i grova drag

 • Skapa och ta fram desserter för olika teman och tillfällen
 • sensoriska tester med olika grundprodukter (tillexempel smakprov av smör i olika temperaturer)
 • Kunskaper om dessertens historia och betydelse
 • Kalkyler för prisberäkning samt mängd
 • Arbeta på ett hygieniskt och säkert sätt
 • Kemin om dessertstrukturer med konsistens och temperaturkombinationer
 • Kreativa utmaningar kring upplägg och kombinationer

Uppgifter

 • Pedagogisk planering

 • detaljplanering

 • Detalj planering dessertkurs

Matriser

Mal
Dessertkurs

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Förmåga att planera och organisera tillverkning av desserter
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare matlagning.
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare matlagning.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare matlagning.
Ny aspekt
Förmåga att tillverka olika produkter utifrån trend och tradition.
Metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och i samråd med handledare skapa avancerade och experimentella maträtter och anrättningar inom desserter med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende.
Metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och efter samråd med handledare avancerade och experimentella maträtter och anrättningar inom desserter med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende
Metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och efter samråd med handledare avancerade och experimentella maträtter och anrättningar inom desserter med god kvalitet när det gäller smak och utseende
Ny aspekt
förmågan att använda och vårda lämpliga redskap, maskiner och annan utrustning samt skapa produkter inom givna tidsramar.
med visst handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar.
med gott handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar.
med mycket gott handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar.
Ny aspekt
Kunskaper kring dessertens historia och trender.
redogör översiktligt för trender, traditioner och utveckling inom valt specialiseringsområde samt för hur matkulturer förändras genom historien och påverkas av andra kulturer
redogör utförligt för trender, traditioner och utveckling inom valt specialiseringsområde samt för hur matkulturer förändras genom historien och påverkas av andra kulturer
redogör utförligt och nyanserat för trender, traditioner och utveckling inom valt specialiseringsområde samt för hur matkulturer förändras genom historien och påverkas av andra kulturer
Ny aspekt
Förmåga att se den ekonomiska kopplingen till desserter samt följa recept och skapa menyer.
redogör översiktligt ekonomiska och näringsmässiga konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillagning och förvaring. Eleven utformar med viss säkerhet recept och menyer inom valt desserter.
redogörutförligt ekonomiska och näringsmässiga konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillagning och förvaring. Eleven utformar med viss säkerhet recept och menyer inom valt desserter.
redogör utförligt och nyanserat ekonomiska och näringsmässiga konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillagning och förvaring. Eleven utformar med säkerhet recept och menyer inom valt desserter.
Ny aspekt
Hygien, arbetsmiljö och säkerhet
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar med viss säkerhet arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar med säkerhet arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Ny aspekt
förmåga att utvärdera och använda resultat, fackspråk och samarbete.
utvärderar arbete och resultat med enkla omdömen. samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
utvärderar arbete och resultat med nyanserade omdömen. samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
utvärderar arbete och resultat med nyanserade omdömen. samarbetar och kommunicerar med säkerhet med andra och använder fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.