👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i engelska åk 3

Skapad 2017-08-14 14:47 i Nolskolan Ale
Planeringen är baserad på Lgr 11
Grundskola 3 Engelska
Du utvecklar främst dina kunskaper i att tala och förstå det engelska språket.

Innehåll

Syften för arbetsområdet eller ämnet

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Det är viktigt att kunna engelska så att man kan tala med människor från andra länder, eftersom engelska är ett världsspråk. Du kan också behöva engelska när du läser på datorn och i framtiden i ditt jobb.

Undervisningens innehåll: Vad?

Du ska känna till/förstå:
Siffror upp till hundra. - NUMBERS
Djur - ANIMALS
Färger- COLOURS
Grammatik - VERBS, PLURAL -s, A/AN,
Vardagsliv i skolan - SCHOOL
Kroppen - BODY PARTS
Kläder - CLOTHES
Familjen -PEOPLE, TRADITIONER ex Jul

Mat och dryck -FOOD AND DRINK, 
Veckodagarna -THE DAYS OF THE WEEK

Klockan - hel och halvtimmar : TIME 

Du kommer även att utveckla din förmåga att:
Berätta om dig själv. Samtala med andra personer. Formulera enkla beskrivningar och meddelanden.

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi arbetar mycket med den kommunikativa förmågan, att lita till sin förmåga att uttrycka sig på engelska. Vi bygger upp ordförrådet genom:

- kommunikativ interaktion i grupp och parvis 
- Kids English Zone - ett program

- Olika typer av läromedel
- Sånger
- Rim
- Rollspel

Bedömning

 Jag kommer att bedöma:

 • hur väl du förstår talad engelska.
 • hur väl du läser enklare ord och fraser.
 • hur du deltar i grupp och parövningar.
 • hur du uttalar enklare ord och fraser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En