👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO, Grundläggande mänskliga rättigheter år 2, v. 35-46

Skapad 2017-08-14 14:53 i Gärsnäs skola Simrishamn
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med normer och värden och mänskliga rättigheter.

Innehåll

Så här ska vi arbeta:

Du kommer att:
Ta del av :
Barnkonventionen genom att läsa, skriva och rita.
Klassråd.
Regler för olika sammanhang.
Se på film.

Se och samtala om nyheter -hur de framställs

 

 

Det här ska du lära dig:

Du ska ha kunskap om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter.

Du kan samtala om regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Du kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras, t ex vid klassråd.

Du förstår att nyheter framställs på olika vis och i olika medier.

 

 

 

Bedömningar

Sker i lärande- och SO-matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Re  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Re  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  Re  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  Re   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  Re   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  Re   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3

Matriser

SO
Lärande matris SO

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Till viss del
Relativt väl
Väl
* reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
Jag har vissa kunskaper om mänskliga rättigheter och barnets rättigheter. Jag ger exempel på vad dessa innebär i skola och hem med lärarens eller kamraters hjälp.
Jag har kunskaper om mänskliga rättigheter och barnets rättigheter. Jag ger exempel på vad dessa innebär i skola och hem själv eller med en kamrats hjälp.
Jag har goda kunskaper om mänskliga rättigheter och barnets rättigheter. Jag ger exempel på vad dessa innebär i skola och hem.
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
Jag kan beskriva hur möten i min närhet (klassråd, matråd, elevråd) brukar organiseras och genomföras.
Jag deltar aktivt i ett möte samt deltar i den demokratiska beslutsprocessen. Jag är med och säger vad jag tycker och tänker, jag påverkar.
Jag organiserar och genomför ett möte med hjälp av lärare eller kamrat.
* uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Jag samtalar om normer och regler i vardagen och ger exempel varför de kan behövas. T ex trivselregler eller regler i sportsammanhang.
Jag samtalar om normer och regler i vardagen och förklarar varför de finns.
Jag samtalar och argumenterar om normer och regler i vardagen och förklara varför de finns.
Ny aspekt
Jag känner till att nyheter finns i olika medier.
Jag känner till att nyheter finns i olika medier och framställs olika. Jag beskriver med hjälp av lärare eller kamrat hur de kan framställas och i vilka medier. Jag tar del av enkel information i olika medier.
Jag känner till att nyheter finns i olika medier och framställs olika. Jag beskriver, förklarar och argumenterar för olika sätt att beskriva nyheter i olika medier.
Ny aspekt
Jag förstår att det finns regler.
Jag förstår att det finns regler och följer dem, jag kan beskriva dem med hjälp av kamrat eller vuxen. -lyssna utan att avbryta -trevligt språk - hjälpa andra -låta alla vara med - arbeta för arbetsro
Jag förstår att det finns regler och följer dem, jag kan beskriva och förklara dem och argumentera för dem.