👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogisk planering i friluftsliv och utevistelse

Skapad 2017-08-14 15:54 i Södertälje Friskola AB Fristående Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Uteliv och friluftsliv. Vårt nästa arbetsområde skall vi vistas i naturen och bekanta oss med kulturella traditioner och lekar kring utevistelse. Vi kommer att utföra utomhuslekar i olika terränger. Vi kommer att gå igenom hur man packar säkert i en ryggsäck och hur man klär sig rätt(kläder efter väder).Ni kommer att lära er om allemansrätten och genomföra friluftslekar. Inom området kommer ni att arbeta med både teoretiskt (prov) och praktiskt (vistelse i naturen).

Innehåll

 

Pedagogisk planering för friluftsaktiviteter.

Inledning

Vi kommer att arbeta med friluftsliv.

 

Övergripande mål

Det övergripande målet är att du skall genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

 

Mål

Du ska träna upp din förmåga att:

- Planera, organisera och genomföra friluftsliv.

- Få kunskaper om rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten

- Bli bekant med kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.

-

 

Kunskapskrav

Betyg E:

Planerar för och deltar i skolans friluftsaktiviteter under olika årstider. Har vissa teoretiska och praktiska kunskaper om friluftsliv och utevistelse under olika årstider

 

 

Betyg C:

Planerar för och deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter. Har goda teoretiska och praktiska kunskaper om friluftsliv och utevistelse under olika årstider.

 

 

Betyg A:

Planerar för och deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter. Har mycket goda teoretiska och praktiska kunskaper om friluftsliv och utevistelse som tillämpas väl i skolans friluftsaktiviteter.

 

 

Undervisning

Du kommer t.ex. att lära dig om allemansrätten och planera ,organisera och genomföra en friluftsaktivitet i olika terränger och lära dig att klä dig rätt (kläder efter väder).

 

 

Uppgifter

  • Ej namngiven