👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2017-08-14 16:01 i Snöstorpsskolans fritidshem Halmstad
Grundskola 3 NO (år 1-3) Teknik

Vad är jämvikt, tyngdkraft och friktion? Det ska vi ta reda på! Du har många gånger åkt rutschbana och gungat på en lekplats i din närhet men nu ska vi göra det med "forskarglasögonen" på för att lära oss om fysikens regler. I klassrummet och på lekplatsen ska vi göra undersökningar för att förstå begreppen jämvikt, friktion och tyngdkraft.

Innehåll

Våra mål

Du ska kunna:

- samtala kring något exempel inom tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse

- utföra undersökningar genom lek och rörelse och dokumentera detta

- jämföra dina resultat med andras i samtal

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att ha genomgångar i klassrummet där vi berör alla begrepp du ska lära dig. Vi kommer att göra undersökningar i klassrummet och på skolgården genom lek och rörelse för att lära oss om några av fysikens regler. Du kommer dokumentera dina undersökningar och sedan arbeta med dem i klassrummet innan vi jämför våra resultat.

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 

Godtagbara kunskaper

- samtala kring något exempel inom tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse

- utföra undersökningar genom lek och rörelse och dokumentera detta

- jämföra dina resultat med andras i samtal

 

 

Mer än godtagbara kunskaper

- samtala kring flera exempel och se dess samband inom tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse

- utföra undersökningar genom lek och rörelse och dokumentera detta

- jämföra dina resultat med andras i samtal och dra slutsaster

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3