👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

13. Farmakologi och läkemedel

Skapad 2017-08-14 16:14 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Gymnasieskola Medicin
Farmakologi är läran om läkemedel. Läkemedel används flitigt för att lindra och bota, men hur ska läkemedlen hanteras? I detta avsnitt lär du dig mer om detta...

Innehåll

Uppgifter

  • 13. Instudering Farmakologi

Matriser

Med
Medicin 1

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Människokroppens uppbyggnad
Eleven beskriver översiktligt människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling. Eleven beskriver också översiktligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Eleven beskriver utförligt människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling. Eleven beskriver också utförligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även översiktligt några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar nyanserat sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även nyanserat några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Läkemedel
Eleven beskriver översiktligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning. Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver översiktligt hur de kan spridas. Dessutom beskriver eleven översiktligt hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges, samt genomför dessa insatser i samråd med handledare. Eleven beskriver översiktligt samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
Eleven beskriver utförligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning. Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt hur de kan spridas. Dessutom beskriver eleven utförligt hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare. Eleven beskriver utförligt samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning. Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt och nyanserat hur de kan spridas. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges, samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare. Eleven beskriver utförligt och nyanserat samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
Medicinsk Terminologi
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.
Bedömer egen förmåga
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beskriver
Genom att använda sig av sin teoretiska och praktiska kunskaper och redogör för dessa
Eleven gör en översiktlig beskrivning genom att använda relevanta kunskaper och begrepp
Eleven gör en utförlig beskrivning genom att använda relevanta kunskaper och begrepp
Eleven gör en utförlig och nyanserad beskrivning genom att använda relevanta kunskaper och begrepp
Argumenterar
Genom att lägga fram olika argument och väga dessa mot varandra
Eleven lägger fram sin eller någon annans åsikt och ger enkla skäl för denna åsikt
Eleven lägger fram sin eller någon annans åsikt och ger flera och utvecklade skäl för denna åsikt
Eleven lägger fram sin eller någon annans åsikt och ger flera och väl utvecklade skäl för denna åsikt
Motiverar
Genom att ge en grund för sina olika ställningstagande och åsikter
Eleven formulerar ställningstagande med enkla motiveringar
Eleven formulerar ställningstagande med utvecklade motiveringar
Eleven formulerar ställningstagande med väl utvecklade motiveringar
Diskuterar
Genom att använda sig av relevanta kunskaper inom ämnet
Eleven diskuterar genom att använda sig av relevanta kunskaper på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven diskuterar genom att använda sig av relevanta kunskaper på ett i fungerande sätt
Eleven diskuterar genom att använda sig av relevanta kunskaper på ett i väl fungerande sätt
Reflekterar
Genom att resonera kring: 1. Vad är det som har hänt? 2. Hur hände detta? 3. Varför hände det?
Eleven ger en enkel och översiktlig reflektion där hen resonerar kring Vad? Hur? Varför?
Eleven ger en utförlig reflektion där hen resonerar kring Vad? Hur? Varför?
Eleven ger en utförlig och nyanserad reflektion där hen resonerar kring Vad? Hur? Varför?
Analyserar
Genom att ta resonemanget ett steg längre funderar eleven utifrån: 1. Vad kommer att hända? 2. Vad innebär detta? 3. Vilka konsekvenser får det?
Eleven analyserar med enkla resonemang kring olika konsekvenser samt innebörden av dessa konsekvenser
Eleven analyserar med utvecklade och till viss del underbyggda resonemang kring olika konsekvenser samt innebörden av dessa konsekvenser
Eleven analyserar med utvecklade och väl underbyggda resonemang kring olika konsekvenser samt innebörden av dessa konsekvenser
Inkluderar faktorer som leder till hälsa/ohälsa
Genom att observera och ta hänsyn till de psykiska-, fysiska- och sociala faktorer som kan bidra till hälsa/ohälsa
Eleven gör en översiktlig koppling till de psykiska-, fysiska- och sociala faktorerna som kan bidra till hälsa/ohälsa
Eleven gör en utvecklad koppling mellan de psykiska-, fysiska- och sociala faktorerna som kan bidra till hälsa/ohälsa
Eleven gör en utvecklad och väl underbyggd koppling mellan de psykiska-, fysiska- och sociala faktorerna som kan bidra till hälsa/ohälsa