Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material och livscykelanalys

Skapad 2017-08-14 17:54 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Ett arbetsområde kring material, framställning och återvinning.
Grundskola 9 Kemi Teknik
Material, ämnen vi tillverkar saker av. Vissa material har funnits i tusentals år, andra uppfanns på ett laboratorium förra veckan. Kommer du att vara med och tillverka nya material i framtiden?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi kommer att lära oss hur olika material framställs och hur man återvinner dem. Detta för att förstå hur viktigt det är att spara på jordens resurser.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att se filmer och diskutera kring framställning och återvinning av plaster, metaller och papper. Du kommer att få skriva ett dokument kring framställningen och återvinningen. 

Du ska efter detta göra en livscykelanalys på en förpackning eller en produkt, dvs följa vägen från råvara till färdig produkt och till sist till återvinning. Du får då söka information på internet. Du ska även göra en källkritik på de källor du använder. 

Vad som kommer att bedömas:

 • Dokumentet om framställning och återvinning.
 • Livscykelanalysen.
 • Källkritiken

Hur du får visa vad du kan:

På lektionerna samt när du skriver dokumentet om framställning och återvinning, livscykelanalysen och källkritiken.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Ke  E 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Ke  C 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Ke  A 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  A 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
  Tk  E 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9
 • Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
  Tk  C 9
 • Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
  Tk  A 9
 • Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  A 9

Matriser

Tk Ke
Material och livscykelanalys

E
C
A
Teknik
Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall vid någon industriell process. (Dokumentet om framställning och återvinning)
Du kan för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du kan för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du kan för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Teknik
Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling. (livscykelanalysen)
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Kemi
Kemiska processer vid framställning och återvinning av olika material. Livscykelanalysen. (livscykelanalysen)
Du undersöker några kemiska processer i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på materiens kretslopp.
Du undersöker några kemiska processer i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan materiens kretslopp.
Du undersöker några kemiska processer i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring materiens kretslopp.
Kemi
Källkritisk granskning av information.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring informationen och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring informationen och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring informationen och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: