Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smultronets planering - Uppstart och inventering

Skapad 2017-08-14 18:07 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Varje nytt läsår på Dalhems förskola startar med uppstart och inventering.

Innehåll

MÅL

Sedan mitten av augusti och några veckor framåt arbetar vi med uppstart och inventering. Vårt mål är att ge nya barn och familjer en god introduktion i förskolan, och att alla barn på avdelningen känner sig välkomna. Vårt mål är också att göra barn och vårdnadshavare delaktiga i planeringen av vår verksamhet.

UPPSTART

Vi låter de nya barnen lära känna pedagoger, barn och verksamheten i sin egen takt. Vi tar oss tid att prata med vårdnadshavarna och tar hjälp av ledning och kansli för att informera på bästa sätt.

INVENTERING

Dalhems förskola arbetar utifrån ett gemensamt tema "Naturvetenskap och kommunikation". Inom det gemensamma temat väljer varje avdelningen ett specifikt tema utifrån barngruppens intresse och behov. Under dessa första veckor kommer vi att erbjuda barnen olika aktiviteter, verktyg och material inom naturvetenskap. Vi observerar och dokumenterar hur och vad barnen utforskar, vad som intresserar dem och vilka behov vi upplever att de har. Vi gör vårdnadshavarna delaktiga genom att fråga om barnens intresse och behov.

DOKUMENTATION

Barn och pedagoger dokumenterar verksamheten tillsammans med hjälp av surfplatta. Vi pedagoger använder oss av noteringar och sammanställer dokumentationen i Unikum.

UTVÄRDERING

Barn och pedagoger utvärderar tillsammans genom att titta på den insamlade dokumentationen. Vi pedagoger samlar in synpunkter från vårdnadshavare och sammanställer utvärderingen i Unikum. 

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: