Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den levande planeten

Skapad 2017-08-14 21:01 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 6 Biologi Svenska
Vi bor på en levande planet där naturen ser olika ut på olika delar av jordklotet. I naturen går allt runt i ett evigt kretslopp där alla är värdefulla och människan är en del av naturen. Under detta arbetsområde kommer vi bland annat studera närmare hur naturen ser ut i olika delar av världen samt hur djur och växter har anpassat sig för att kunna överleva.

Innehåll

UNDERVISNING

Du/Vi kommer att:

 • Planera och genomföra enkla undersökningar och fältstudier.
 • Skriva enkla rapporter, där du dokumenterar din arbetsgång och slutligen drar slutsatser kring ditt resultat.
 • Ha gemensamma genomgångar och diskussioner där vi tränar på biologins olika begrepp samt lär oss vem Charles Darwin var.
 • Se på filmer
 • Läsa faktatexter gemensamt och enskilt där vi även tränar oss i olika studietekniker
 • Göra ett prov/slutuppdrag
 • Träna på att skriva jämförande texter med hjälp av jämförelseord

 

 REDOVISNING

Du visar dina kunskaper genom att:

 • Du aktivt deltar i fältstudier och undersökningar där du jämför dina/era resultat.
 • Du dokumenterar din arbetsgång och drar slutsatser kring ditt resultat.
 • Du deltar aktivt vid samtal och diskussioner, ställer frågor och framför dina åsikter, detta med hjälp av biologins begrepp.
 • Du gör skriftliga uppgifter samt ett slutprov.
 • Med hjälp av ett skrivrecept skriva en jämförande text.

 

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma/betygsätta din förmåga att:.

 • Delta i att planera och genomföra enkla undersökningar och fältstudier.
 • Använda material, utrustning på ett säkert sätt.
 • Dokumentera dina undersökningar och fältstudier i text och bild.
 • Jämföra dina och andras resultat och samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Använda dig av de viktiga ord och begrepp du lärt dig inom arbetsområdet såsom; (ekosystem, biologisk mångfald, art, nedbrytare, naturtyp, barrskog, lövskog, regnskog, öken, tundra, savann, utrotningshotad, och näringskedja).
 • Föra resonemang kring människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
 • Visa kunskaper om djurs och växters liv, dess anpassning till olika livsmiljöer samt namn på vanligt förekommande arter.
 • Skriva en jämförande text om naturtyper med fungerande innehåll, struktur och språklig variation.
 • Använda regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: