👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsdokument tema: Vatten och luft

Skapad 2017-08-15 08:20 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 4 Kemi
Vad är luft och vilken betydelse har luften för oss människor? Vilka ämnen består vatten av? Vad är en molekyl?

Innehåll

Utgångspunkt:

Eleverna har viss kunskap om att vatten är uppbyggt av olika ämnen men är inte säkra på t.ex. begreppen molekyl och atom. De flesta känner till vattnets tre former men använder inte det samlingsbegreppet. Många känner igen olika begrepp men kan inte riktigt sätta in dem i ett sammanhang.

Konkreta mål:

För att nå godtagbara kunskaper ska du visa att du har förmåga att:

 • beskriva vad en vattenmolekyl består av och försöka använda dig av begreppen molekyl och atom
 • kunna beskriva vattnets 3 former
 • kunna beskriva vattnets kretslopp (rita eller beskriva)
 • beskriva vattnets betydelse för fotosyntesen
 • söka information om vad luft består av och har för egenskaper
 • resonera kring källornas användbarhet, ge något exempel på varför källan är användbar eller inte.
 • använda dig av din information om vad luft består av och har för egenskaper  i diskussioner
 • använda dig av någon information om vad luft består av och har för egenskaper  i en enkel text 

 

För att nå mer än godtagbara kunskaper ska du visa att du har förmåga att:

 • beskriva vad en vattenmolekyl består av och försöka använda dig av begreppen molekyl och atom samt hur begreppen molekyl och atom har ett samband med varande
 • kunna beskriva kopplingen mellan partiklars rörelse och vattnets 3 former
 • kunna beskriva vattnets kretslopp
 • beskriva vattnets betydelse för fotosyntesen på ett tydligt sätt
 • beskriva vad luft består av och har för egenskaper
 • resonera kring källornas användbarhet, ge exempel på vad som påverkar källans användbarhet.
 • använda dig av din information om vad luft består av och har för egenskaper/samband  i diskussioner
 • använda dig av din information om vad luft består av och har för egenskaper/samband  i en text. 

 

begrepp:

Ämne: vatten (H2O), koldioxid (CO2), kväve (N2), syre (O2), väte, Ozon (O3),

Begrepp: molekyl, atom, fotosyntes, atmosfär, avdunstning, kondensering, frysa/stelna, smälta, fast-, flytande- och gasform, fostervatten, grundvatten, kretslopp, lösningsmedel, reningsverk, saltvatten, sötvatten, vattentorn, vattentäkt, vattenverk, vattenånga, växthusgas

 

Genomförande:

Arbetsområdet dela upp i följande 5 områden som genomförs delvis separat:

1. Vattnets uppbyggnad. Gemensam läsning med textsamtal samt paruppgift för ökad läsförståelse.

2. Vattnets 3 former. Experiment som synliggör vattnets 3 former. Gemensam läsning i lärobok.

3. Vattnets kretslopp. Lärobok samt individuellt text/bildskapande med olika material. Experiment som synliggör vattnets kretslopp.

4. fotosyntes, gemensam läsning med textsamtal samt par/gruppuppgift för ökad förståelse.

5. informationssökning luft, textskapande, diskussion och källkritik

6. Film, teater/drama, spel mm.

 

Dokumentation och bedömning:

Eleverna kommer i ett pararbete få visa sina kunskaper om vattnets 3 former, kretslopp och luftens egenskaper. Elevernas kunskaper om de olika begreppen åskådliggörs med hjälp av bild, ord och text. 

Checkpoint kommer att ske vid 2 tillfällen under arbetets gång.

Ett skriftligt prov kommer att genomföras för att bedöma deras kunskaper om vattnets uppbyggnad samt fotosyntes och förbränning.

 

Vi kommer att jobba med detta arbetsområde under veckorna 34 - 43

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
  Ke  C 6
 • Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  C 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6