Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 17 Tal och tals användning

Skapad 2017-08-15 09:24 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Matematik
Arbetsområde som berör negativa tal och potenser.

Innehåll

Syfte

Syftet med området är att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 

Innehåll

  • Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. 
  • Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  • Taluppfattning och tals användning Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

 

Arbetsprocess

V.33 

Fredag:  Fördiagnos

V.34  

Måndag: Introduktion kapitel 1,1 & 1,2 Addition och subtraktion med negativa tal.

Tisdag: Arbetspass

Onsdag: arbetspass

Fredag: Lund (klar med 1,1 -1,2 )

V.35

Måndag: Genomgång 1,3 multiplikation och division med negativa tal. 1,4 Utryck med blandade utryck.

Tisdag: Arbetspass

Onsdag: arbetspass

Fredag: Thrilathlon (Klar med 1,3 och 1,4)

V.36

Måndag: Genomgång potenser 1,5. 1,6 & 1,7

Tisdag: Arbetspass

Onsdag: arbetspass

Fredag: Läxa 3 klar s.193.

v.37

Måndag:

Tisdag: Arbetspass

Onsdag: Diagnos

Fredag: Läxa 4 klar s.194

v.38

Måndag: Arbetspass

Tisdag: Arbetspass

Onsdag: arbetspass

Fredag: Köpenhamn

 

v.39

Måndag: Arbetspass

Tisdag: Språkdag

Onsdag: Prov

Fredag: Parprov

 

Matriser

Ma
Negativa tal och potenser HT17

F
E
C
A
Begrepp
använda matematiska begrepp....och dessutom använda dessa begrepp .... i sammanhang på ett ....fungerande sätt
på en grundläggande nivå i välkända sammanhang i huvudsak fungerande
på en god nivå i bekanta sammanhang relativt väl fungerande
på en mycket god nivå i nya sammanhang väl fungerande
Metod
välja och använda olika matematiska .... metoder och dessutom anpassa metoder....till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med.... resultat
i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning tillfredställande resultat
ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning gott resultat
ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning mycket gott resultat
Problemlösning
lösa olika problem i bekanta situationer på ett ...fungerande sätt och väljer och använder strategier och metoder med ....anpassning till problemets karaktär samt ....formulerar enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
i huvudsak fungerande sätt anpassning till viss del bidra till att formulera
relativit väl fungernade sätt förhållandevis god anpassning formulerar efter någon bearbetning
väl fungerande sätt god anpassning att formulera
Resonemang
föra .... underbyggda resonemang och val av tillvägagångsätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kunna ge.....förslag på alternativa tillvägagångsätt i beskrivningar av begrepp växla mellan olika uttrycksformer samt föra .....resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra i redovisningar och diskussioner föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som.....för resonemanget framåt
enkla och till viss del underbyggda resonemang bidra till att ge något förslag enkla resonemang till viss del för resonemanget framåt
utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang ge något förslag utvecklande resonemang för resonemanget framåt
välutvecklande och väl underbyggda resonemang ge flera förslag välutvecklande resonemang för resonemanget framåt och fördjupar och breddar dem
Kommunikation
redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett .....fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med ....anpassning till syfte och sammanhang
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning
ändamålsenligt sätt förhållandevis god anpassning
ändamålsenligt och effektivt sätt god anpassning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: