Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Inre och yttre krafter 05 HT17

Skapad 2017-08-15 09:30 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Området tar, förutom de inre och yttre krafterna, även upp en del kartkunskap.
Grundskola 6 Geografi
Vår planet är en spännande plats att bo på. Den som varit med om en jordbävning har kanske vaknat av att sängen skakar. På vissa platser på jorden är det mer dramatiskt än så. Somliga dagar rapporterar media om att en vulkan vaknat, ett landområde har totalförstörts av en jordbävning eller att en tsunami bildats någonstans och sköljt in över havsnära städer. I detta område får du lära dig hur vår jordskorpa har bildats och fortfarande ombildas, samt lite grand om kartor och hur du hittar och söker information.

Innehåll

Mål

 

Du ska

 • Lära dig hur en kartbok är uppbyggd och hur du kan hitta olika platser, men också hur du kan söka olika sorters information i den.
 • Lära dig att använda begrepp såsom kontinentalplattor, ekvator, jordbävning, eldringen.
 • Kunna förklara hur inre krafter (ex vulkaner och jordbävningar) och yttre krafter (ex inlandsisen, vind, temperaturskillnader och vatten) bygger upp, bryter ned och omformar landskapet.
 • Se att människan påverkar landskapet.

Arbetets innehåll

Se mål och arbetssätt i detta dokument.

Arbetssätt och redovisningsform

 

Arbetssätt

Vi har gemensamma genomgångar, vi ser kortfilmer och använder läroboken för att förstå hur jordens yta byggs upp och bryts ner.

Vi studerar olika kartor tillsammans i grupper och arbetar enskilt med att träna på att använda Atlas med hjälp av instuderingsuppgifter.

Vi gör fältstudier i vårt närområde.

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer visa vad du kan, dels genom kortskrivningsuppgifter, dels genom läxförhör 
på hur jordklotet är uppbyggt, och de krafter som format och formar vår jordskorpa, samt genom redovisning av egen insamlad information.

Reflektion

Reflektion efter temat om geologi, hur jorden är uppbyggd, hur berg byggs upp men även bryts ned:
Vad lärde du dig under arbetsområdet som du inte visste?

Vad förvånade dig under arbetsområdet?

Vad tycker du om arbetssättet, hur vi har arbetat med arbetsområdet?

Vad kan du ha för nytta av de här kunskaperna?

Vad kan samhället ha för nytta av de här kunskaperna?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: