👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nolskolan Biologi åk 4 - 6

Skapad 2017-08-15 09:31 i Nolskolan Ale
En övergripande matris för ämnet biologi
Grundskola 4 – 6 Biologi Samhällskunskap
Biologi 4-6 Nolskolan

Innehåll

Matriser

Sh Bi
Matris för biologi 4-6

Nivå 1
arbetet påbörjat
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
KOMMUNICERA
Förmågan att delta i diskussioner
Jag samtalar och diskuterar kring enkla frågor om hälsa,naturbruk och ekologisk hållbarhet och gör det på ett sätt som til viss del för samtalet och diskussionerna framåt.
Jag samtalar och diskuterar kring enkla frågor om hälsa,naturbruk och ekologisk hållbarhet och gör det på ett sätt som för samtalet och diskussionerna framåt.
Jag samtalar och diskuterar kring enkla frågor om hälsa,naturbruk och ekologisk hållbarhet och gör det på ett sätt som för samtalet och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
ANALYSERA
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
SÖKA INFORMATION
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för då enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för då utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för då välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet
BEGREPP
att kunna använda begreppen som har till området att göra
Jag har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologiska begrepp
Jag har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologiska begrepp
Jag har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp
Människokroppen
Jag har enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet. Jag kan relatera till några samband i människokroppen
Jag har utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet. Jag kan relatera till några samband i människokroppen
Jag har välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet. Jag kan relatera till några samband i människokroppen
Natur
Jag kan beskriva och ge exempel på människans beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismens liv och ekologiska samband.
Jag kan också förklara och visa på samband mellan människans beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismens liv och ekologiska samband
.Jag kan också förklara och visa på mönster av människans beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismens liv och ekologiska samband
Livets utveckling
Jag kan berätta om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Jag kan berätta om livets utveckling och visa på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Jag kan dessutom berätta om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Naturvetenskapliga upptäckter
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
.Jag kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Jag kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
LABORATIV/UNDERSÖKANDE
Jag kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Jag kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Jag kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
RESONEMANG
Jag kan jämföra mina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad det kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen
Jag kan jämföra mina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen
Jag kan jämföra mina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen
UTRUSTNING
Jag kan i arbetet använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan i arbetet använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Jag kan i arbetet använda utrustning på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
DOKUMENTATION
Jag kan göra enkla dokumentationer av mina undersökningar i text och bild
Jag kan göra utvecklande dokumentationer av mina undersökningar i text och bild
Jag kan göra välutvecklade dokumentationer av mina undersökningar i text och bild