👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion 4-6 Nolskolan

Skapad 2017-08-15 09:41 i Nolskolan Ale
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Religion Nolskolan 4-6

Innehåll

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
    Re

Matriser

Re
Religion

Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa. Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Världsreligionerna
Jag har ännu inte **grundläggande** kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra **enkla** resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Jag har **grundläggande** kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra **enkla** resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Jag har **goda** kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra **utvecklade** resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Jag har **mycket goda** kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra **välutvecklade** resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan uttryck & tankegångar
Jag kan ännu inte visa på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Jag visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Jag visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Jag visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
samisk religion
Eleven kan ännu inte beskriva några grundläggande drag i samisk religion
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i samisk religion
Kristendom och dess betydelse
Jag kan ännu inte redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra **enkla** jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Jag kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra **enkla** jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Jag kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra **utvecklade** jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Jag kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra **välutvecklade och nyanserade** jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.

Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Jag kan ännu inte föra **enkla** resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som **till viss del för resonemanget framåt**.
Jag kan också föra **enkla** resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som **till viss del för resonemanget framåt**.
Jag kan också föra **utvecklade** resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som **för resonemanget framåt**.
Jag kan också föra **välutvecklade och nyanserade** resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som **för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det**.

Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Moraliska frågor
Jag kan ännu inte föra **enkla** resonemang om vardagliga moraliska frågor.
Jag kan föra **enkla** resonemang om vardagliga moraliska frågor.
Jag kan föra **utvecklade** resonemang om vardagliga moraliska frågor.
Jag kan föra **välutvecklade** resonemang om vardagliga moraliska frågor.
Etiska begrepp
Jag gör ännu då reflektioner som **i huvudsak** hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som **i huvudsak** hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som **för resonemanget framåt** och använder några etiska begrepp på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som **för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det** och använder några etiska begrepp på ett **väl fungerande sätt**.

Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Information & källor
Jag kan ännu inte söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett **i huvudsak** fungerande sätt samt för **enkla** resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett **i huvudsak** fungerande sätt samt för **enkla** resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett **relativt väl** fungerande sätt samt för **utvecklade** resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett **väl** fungerande sätt samt för **välutvecklade** resonemang om informationens och källornas användbarhet.