👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3 Kapitel 1

Skapad 2017-08-15 10:02 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Matematik är ett spännande ämne. Vi kommer att utforska ämnet tillsammans under höstterminen.
Grundskola 3 Matematik
Vi kommer att arbeta med taluppfattning addition och subraktion i Favorit matematik 3A, kapitel 1 och med problemlösning på olika sätt.

Innehåll

Mål

Du ska kunna:

 • talen 0 till 1000
 • addition och subtraktion med uppställning
 • växling över 0
 • uppställning med flera termer

  

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att vara med på genomgångar av nya moment.

Du kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp.

Du kommer att arbeta med olika mattelekar och spel.

Du kommer att diskutera och resonera kring matematik.

Du kommer att träna dig på att visa hur du tänker och gör uträkningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3

Matriser

Ma
Kapitel 1 åk 3 ht

Innehåll

Talområdet 0-1000 Problemlösning med fokus på att visa hur du tänker, räknar ut och svarar med rätt enhet. Alla delområden kräver att du visar din kommunikativa förmåga genom muntliga moment, genomgångar och uppgifter.
Nivå 1
Du visar att du kan lösa en del uppgifter på ett enkelt sätt.
Nivå 2
Du visar att du kan lösa flera uppgifter på ett, oftast fungerande sätt.
Nivå 3
Du visar att du kan lösa de flesta uppgifterna på ett fungerande sätt och med flera exempel.
Förmåga att använda matematiska metoder
Du kan addera och subtrahera tal med tiotalsövergång.
 • Ma  1-3
Begreppsförmåga
Du visar att du kan begreppen addition, subtraktion, term, summa och differens och använder dem på rätt sätt.
 • Ma
Förmågan att använda matematiska metoder
Du kan använda hundratavlan som hjälpmedel vid addition och subtraktion med huvudräkning.
 • Ma  1-3
Förmågan att använda matematiska metoder
Du kan bilda tresiffriga tal, jämföra storleken på talen, ordna talen i storleksordning och använda tresiffriga tal i olika problemlösningsuppgifter.
 • Ma
 • Ma  1-3
Förmågan att använda matematiska metoder
Du kan använda uppställning när du räknar adderar, subtraherar. Du kan växla med och utan nollor.
 • Ma
Problemlösningsförmåga
Du hittar sätt att lösa olika typer av problemlösningsuppgifter. Du visar hur du tänker och räknar ut tal och svarar med rätt enhet.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3