👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk moch kommunikation

Skapad 2017-08-15 10:13 i Piratenskolan Simrishamn
Grundskola F
Målbeskrivning för kommunikation och skapande

Innehåll

Målbeskrivning för skapande och estetiska uttrycksformer för Nords förskoleklasser:

Målbeskrivning: Du ska utveckla intresset för skapande, samtala kring och uttrycka dig genom olika estetiska uttrycksformer.

Syfte lgr 11: Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.

 • Skapande genom lek, bild, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig
  • Utveckla förmågan och kunskapen för grundläggande kännedom om grundfärgerna, prova/hantera dessa.
  • Utveckla intresset för skapande med hjälp av olika tekniker och redskap.
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck
  • Förmedla sina upplevelser, tankar och erfarenheter genom varierande uttrycksformer
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck
  • Utveckla intresset för bilder, texter, filmer och andra medier, ev prova göra själv