Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1, Knappekulla läsår 2017-2018

Skapad 2017-08-15 10:14 i Knappekullaskolan Lerum
Svenska åk 1
Grundskola 1 Svenska

Svenska
(Lgr11)

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts

Innehåll

Konkreta mål

 • Du ska känna igen alla bokstavsformer.
 • Du ska kunna koppla rätt bokstavsljud till rätt bokstavstecken.
 • Du ska kunna höra hur många ljud ett ord består av.
 • Du ska kunna identifiera första och sista ljudet i ord.
 • Du ska kunna ljuda samman språkljud.
 • Du ska kunna dela upp ord i språkljud.
 • Du ska kunna läsa vanligt förekommande ord som ordbilder.
 • Du ska kunna läsa enkla nya små ord.
 • Du ska kunna läsa ord med enkla konsonantförbindelser.
 • Du ska kunna lära enkla meningar och förstå innehållet.
 • Du ska visa intresse för läsning.
 • Du ska kunna skriva alla bokstäver rätt.
 • Du ska kunna göra mellanrum mellan orden.
 • Du ska inte blanda stora och små bokstäver.
 • Du ska klara av ljudbaserad skrivning.
 • Du ska klara av ljudbaserad skrivning av två- och ibland flerstaviga ord.
 • Du ska kunna skriva enkla meningar eller frågor med "stor bokstav" och punkt eller frågetecken.

 

Arbetssätt

 • Bokstavsarbete.
 • Språklekar.
 • Högläsning och textsamtal.
 • Skriva olika texttyper enskilt, i par och i grupp för hand och på i-Pad.
 • Spela spel.
 • Titta på film, Livet i Bokstavslandet.
 • Läsa enskilt och för en vuxen/kompis.
 • Muntliga framföranden.

Bedömning

 • Du får läsa olika slags texter högt för en vuxen.
 • Genom textsamtal visar du förståelse för det du läst, sett och hört.
 • Någon vuxen läser dina texter och ger respons.
 • Vi använder oss av det obligatoriska bedömningsstödet i svenska från Skolverket.

.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: