👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2017-08-15 10:26 i Piratenskolan Simrishamn
Grundskola F
Målbeskrivning svenska

Innehåll

Målbeskrivning Språk och kommunikation för Nords förskoleklasser

Målbeskrivning: Du ska utveckla din förmåga att lyssna, att samtala, att berätta, att framföra tankar och åsikter. Du ska utveckla tilltro till din kommunikativa förmåga och språkliga medvetenhet. Du ska få möjlighet att möta olika digitala verktyg och medier. Du ska utveckla din förmåga att reflektera i olika gruppkonstellationer kring texter med olika innehåll.

Syfte lgr 11: Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser. Dessutom ska undervisningen i de vardagliga aktiviteterna på olika sätt skapa möjligheter för elever med annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt modersmål. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.

 • Att samtala och lyssna
  • samtala
  • lyssna
  • ställa frågor
  • framföra egna tankar, åsikter, argument om olika områden som är bekanta för eleverna, t ex etiska frågor om vardagliga händelser
  • samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter
  • samtala i stora och små grupper
  • ta instruktioner från både vuxna och kompisar
  • återberätta berättelser/sagor/fakta
 • Att läsa och skriva
  • möta berättande texter, sakprosa texter och texter som kombinerar ord, bild och ljud
  • bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap
  • rim, ramsor och ordlekar
  • sambandet mellan ord och ljud
  • förståelse för alfabetet och alfabetisk ordning
  • möta och upptäcka homonymer
  • upptäcka och möta gemen och versal
  • upptäcka och möta sammansatta ord
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation
  • digitala verktyg och medier för kommunikation
  • säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang
 • Ord och begrepp
  • ord och begrepp som symboliserar uttrycken för känslor, kunskaper och åsikter
  • begreppsförståelse