👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 2 2017/ 2018

Skapad 2017-08-15 10:33 i Knappekullaskolan Lerum
Grundskola 2 Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Innehåll

Syfte

 • Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 •  
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 •  
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centralt innehåll

 • Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Kunskapskrav

 •  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 •  
   Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 •  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 •  
   Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
 •  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

 

Höstterminen:
Du kan

 •         udda och jämna tal
 •         större än, mindre än och lika mycket      
 •         bråk, en halv 1/2, en tredjedel 1/3 och en fjärdedel ¼     
 •         talraden 0-100, talens grannar        
 •         addition i talområdet 0-20
 •         subtraktion i talområdet 0-20
 •         addition med tiotal i talorådet 20-100, t ex 75+20
 •         subtraktion med tiotal i talområdet 20-100, t ex 75-20
 •         addition med ental i talområdet 20-100, t ex 75+2  
 •         addition med ental i talområdet 20-100, t ex 75+2    
 •         skriva och läsa ordningstalen första till tolfte   
 •         känna igen och kunna namnen på geometriska objekten klot, kub, rätblock, cylinder och kon
 •         addition med tiotalsövergång 0-20   
 •         subtraktion med tiotalsövergång 0-20
 •         räkna ut tidsdifferens mellan två klockslag

 

Vårterminen:
Du kan:

 • ·         jämföra och beskriva geometriska objekt
 • ·         rita och måla symmetriska bilder
 • ·         använda miniräknaren
 • ·         avrunda till närmaste tiotal
 • ·         uppfatta och följa mönster
 • ·         addition med uppställning
 • ·         subtraktion med uppställning
 • ·         jämföra uppskatta och mäta massa
 • ·         multiplikation, 2:ans, 5:ans och 10:ans tabell
 • ·         förstå division
 • ·         storleksordna tal mellan 0-1000
 • ·         addition med tiotalsövergång 0-100
 • ·         subtraktion med tiotalsövergång 0-100

 

Nyckelord och begrepp:

 • Geometri - sida, hörn, kant, sidyta
 • Addition - term, summa
 • Subtraktion - term, differens
 • Multiplikation - faktor, produkt
 • Division - täljare, nämnare, kvot
 • Matematiska symboler - plustecknet, minustecknet, multiplikationstecken, divisionstecken, likhetstecken, större än, mindre än

Bedömning

Du kommer att visa att du kan genom
- delta i resonemang i helklass
- resonera och arbeta i smågrupper
- diagnoser efter varje kapitel
- Skolverkets bedömningsmaterial t ex skriftligt och muntligt prov.

Arbetsätt

Laborativt

Ma-boken

iPad

Individuella uppgifter

Extraböcker

Spel

Resonera i helklass och smågrupper

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3