👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En läsande klass, årskurs 3

Skapad 2017-08-15 10:52 i Nyhammars skola Ludvika
Vi arbetar med materialet En läsande klass.
Grundskola F – 3 Svenska
Vi arbetar med materialet En läsande klass.

Innehåll

Arbetssätt

Vi arbetar med olika texter utifrån materialet En läsande klass. Vi lär om olika lässtrategier och använder oss av dessa. 

Svenska

Kopplingar till läroplanen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3

Matriser

Sv
Svenska: Lässtrategier ELK

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Spågumman
förutspår och ställer hypoteser om vad texten handlar om
Jag förutspår sällan handlingen.
Jag förutspår handlingen ibland.
Jag förutspår ofta handlingen.
Jag förutspår alltid handlingen.
Frågeapan/Reportern
ställer frågor och/eller svarar på frågor om texten.
Jag ställer sällan frågor på texten och har även svårt för att svara på frågor om texten.
Jag ställer enkla typer av frågor där svaret finns i texten. Jag kan även svara på liknande frågor.
Jag ställer både enkla typer av frågor och frågor där svaret inte inte tydligt står i texten. Jag kan även svara på liknande frågor.
Jag ställer olika typer av frågor på texten, även frågor där svaret inte finns i texten, livsfrågor. Jag kan även svara på liknande frågor..
Detektiven
reder ut oklarheter, tar reda på och förklarar nya ord, begrepp och uttryck.
Jag stannar sällan upp vid nya ord eller meningar som jag inte förstår.
Jag stannar ibland upp vid nya ord eller meningar som jag inte förstår.
Jag stannar ofta upp vid nya ord éller meningar som jag inte förstår
Jag stannar alltid upp vid nya ord och meningar som jag inte förstår.
Cowboyen
fångar in innehållet i texten och sammanfattar det.
Jag behöver hjälp för att sammanfatta och berätta det viktigaste i texten.
Jag försöker sammanfatta och berätta några viktiga delar av innehållet på egen hand.
Jag kan sammanfatta, genom att ta ut nyckelord och på ett enkelt sätt berätta om textens början, handling och slut på egen hand.
Jag kan ta ut nyckelord ur texten och sammanfatta texten för mig själv och berätta om innehållet på ett intressant sätt.
Konstnären
skapar inre bilder av det lästa.
Jag har svårt för att skapa inre bilder när jag läser eller hör en text.
Jag skapar ibland inre bilder om texten jag läser eller hör.
Jag skapar ofta inre bilder om det jag läser eller hör.
Jag skapar alltid inre bilder om det jag läser eller hör.