👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

läsa, sammanfatta, presentera

Skapad 2017-08-15 10:55 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
Vi läser Bränn Häxan av Börje Isakson som är en fiktiv berättelse baserad på domstolsprotokoll från häxjakten under 1600-talet i Stockholm. Vi ser även utdrag från Jan Guillous Häxornas tid. Din uppgift blir att sammanfatta några sidor ur boken och rita en bild till din sammanfattning. Därefter ska du presentera din bild och din sammanfattning för klassen.
Grundskola 7 – 8 Svenska
Vi läser Bränn Häxan av Börje Isakson som är en fiktiv berättelse baserad på domstolsprotokoll från häxjakten under 1600-talet i Stockholm. Vi ser även utdrag från Jan Guillous Häxornas tid. Din uppgift blir att sammanfatta några sidor ur boken och rita en bild till din sammanfattning. Därefter ska du presentera din bild och din sammanfattning för klassen.

Innehåll

Vi läser Bränn Häxan av Börje Isakson som är en fiktiv berättelse baserad på domstolsprotokoll från häxjakten under 1600-talet i Stockholm. Vi ser även utdrag från Jan Guillous Häxornas tid. Din uppgift blir att sammanfatta några sidor ur boken och rita en bild till din sammanfattning. Därefter ska du presentera din bild och din sammanfattning för klassen.

Presentationen av just din sammanfattning ska göras tillsammans med dina kamrater som även de fått sidor att sammanfatta och presentera. Viktigt är att ni tillsammans har en röd tråd i er presentation. Ta reda på vad eleven före dig avslutar med så att du tar vid och den röda tråden finns genom hela berättelsen. Berätta vad din bild föreställer och varför du valt att gestalta det du gjort!

Uppgifter

 • Bränn Häxan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv

Matriser

Sv
Bedömningsmatris Svenska 7-9

På väg mot
E
D
C
B
A
Läsa
textförståelse
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

På väg mot
E
D
C
B
A
Skriva
sammanfatta andra texter
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Skriva
anpassning av text
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

På väg mot
E
D
C
B
A
Tala/Samtala
Muntligt redogörelse/framträdande (i grupp och enskilt)
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

På väg mot
E
D
C
B
A
Språkbruk
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

På väg mot
E
D
C
B
A