Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Crime and punishment 02B

Skapad 2017-08-15 11:23 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Planering för arbetet med kap 1 i Wings 9. Crime and Punishment
Grundskola 9 Engelska
Crimes and criminals are, unfortunately, all around us and although people are scared by them they are at the same time fascinated. In this theme,you will study words, texts and films connected to crime and punishment, practice your reading and listening comprehension, have discussions in groups and a debate in class. Besides you will make a presentation about a famous criminal,crime or prison and present it to your class orally. There will also be some kind of writing task involved. Your progress will be assessed at the end of the theme.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

In this section you will study:
Words for different crimes and punishment
Crime dramas in fictional texts and on film
Famous crimes, criminals and prisons
The death penalty

You will also study different cases and give your verdict to them

and listen to a TED talk.

According to this we will also study grammar: Uncountables

 

 

 

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla

 • din förståelse för talad och skriven engelska
 • din förmåga att formulera dig muntligt och skriftligt
 • din förmåga att använda olika strategier för att förstå och göra dig förstådd
 • din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

 

I arbetet med kapitlet om Crime and Punishment kommer du att:

 •  läsa och lyssna på texter ur boken
 • ha diskussioner om olika ämnen i fasta "speaking groups"
 • öva in nya ord och fraser och sedan ha test på dem
 • göra skriftliga/muntliga övningar 
 • göra en muntlig presentation om en känd brottsling, ett känt brott eller fängelse
 • lösa mordmysterier i grupp
 • lyssna på ett TED talk om ungdomar i fängelser
 • öva på att argumentera
 • arbeta med grammatik
 • avsluta kapitlet med en kunskapskontroll och en utvärdering

 

Bedömning

I detta arbetsområde bedöms:

 • hur du använder nya ord och begrepp
 • hur du diskuterar olika brott och straff på engelska
 • hur du samtalar om kända brott, brottslingar och fängelser 
 • hur du kan samtala om litteratur, TV-program och filmer inom genren
 • hur du genomför din muntliga presentation
 • hur du argumenterar i debatten om dödsstraff
 • hur du skriver den text du får i uppgift att skriva

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: