👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forna civilisationer år 7

Skapad 2017-08-15 11:27 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Från Mesopotanien till antikens Grekland. Under det här arbetsområdet skall du få lära dig om hur människor levde under antiken och i några utvalda högkulturer samt hur samhällen förändras och utvecklas över tid. Hur har dessa epoker påverkat vårt sätt att leva?
Grundskola 7 Historia
Under det här arbetsområdet skall du få lära dig om hur några högkulturer växte fram, vad som var speciellt med antiken och hur det var att leva under den tiden. Hur har dessa epoker påverkat vårt sätt att leva? Vilka spår från antikens kulturer kan vi uppfatta i vår egen tid?

Innehåll

Provet bygger på följande material:

De uppgifter vi arbetat med i classroom; högkulturer, flodkulturer samt arvet efter antikens Grekland och Romarriket. (Den sista uppgiften arbetar vi med v. 47.)

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
    Hi  7-9
  • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
    Hi  7-9
  • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
    Hi  7-9

Matriser

Hi
Bedömningsmatris historia

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda historiska begrepp, modeller och teorier
...kopplade till ämnesområdet för att beskriva och förklara
Använder ord, begrepp som hör till ämnet och de används oftast helt korrekt och i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp på ett lämpligt sätt. Använder sina kunskaper i olika sammanhang.
Kunskaper i historia och beskriver dem
Har grundläggande kunskaper om ämnet och använder dem för att beskriva och förklara händelser/ företeelser på ett tydligt sätt.
Har goda kunskaper om ämnet och använder dem för att beskriva och förklara händelser/ företeelser på ett tydligt sätt.
Har mycket goda kunskaper om ämnet och använder dem för att beskriva och förklara händelser på ett tydligt sätt.
Resonemang om orsaker och konsekvenser
Ger exempel på enstaka orsaker och konsekvenser
Ger några tydliga exempel på orsaker och konsekvenser.
Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser ur olika perspektiv.
Se samband och förklara
Beskriver enkla och tydliga samband mellan händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa.
Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara dessa i flera led.
Beskriver samband mellan händelser/ företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv.