👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål arabiska planering, 2017/2018

Skapad 2017-08-15 11:31 i Modersmålsenheten Helsingborg
Denna pedagogiska planering (PP) handlar om områden vi kommer att arbeta med under året i förskoleklassen.
Grundskola F Modersmål
Modersmål arabiska i Helsingborg

Innehåll

Syfte

De målen från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån är att

 • formulera sig och kommunicera i tal
 • följa språkliga normer
 • urskilja ljud och ljudkombinationer
 • urskilja grundläggande språkliga strukturer som mening, ord, stavelse
 • lyssna till och samtala om barnlitteratur, sagor och myter
 • lära känna traditioner och kulturella företeelser från områden där modersmålet talas
 • jämföra med svenska förhållanden/med det svenska språket

Konkretiserade mål för eleven

Du skall kunna ...

 • berätta om vardagliga händelser med flera detaljer
 • återberätta en text eller handling på ett fungerande sätt
 • nämna några djur, klädesplagg, mat, färger, kroppsdelar
 • känna till släktbegrepp och kunna beskriva din familj
 • läsa och skriva ditt namn.
 • känna till vad en mening, ett ord, en stavelse, ett ljud är
 • rim och sångar från ditt hemland
 • rimma själv
 • nämna veckodagar och årstider 
 • känna till månaderna
 • räkna till minst 20
 • berätta om vissa traditioner från ditt hemland
 • berätta om traditioner från Sverige (liknande och olika)
 • känna till lekar från ditt hemland och kunna förklara leken för en kompis

Arbetsformer och materiel

Arbetsformer:

 • gruppövnignar,
 • enskilt arbete
 • högläsning av läraren,
 • skrivning av eget namn och korta ord,
 • muntliga berättelser och beskrivningar,
 • spel och lek,
 • sång och musik,
 • målning och pyssel

Material:

 • sagor, bilderböcker m.m.
 • autentiskt material i form av kort, film, föremål från hemlandet
 • arbetsblad och böcker

Feedback

Jag kommer att ge dig feedback på din förmåga att ...

 • återberätta en händelse eller en text
 • förklara regler till en lek
 • läsa och skriva ditt namn
 • kunna urskilja grundläggande språkliga strukturer och ljud/ljudkombinationer i ord
 • dela ord i sina stavelse
 • rimma själv och att komma ihåg rim/sång från ditt hemland
 • räkna till 20
 • nämna några djur, färger, kroppsdelar, klädesplagg, familjemedlemmar
 • nämna årstider, veckodagar
 • känna igen namn på månader
 • berätta om traditioner från ditt hemland och från Sverige