Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht årskurs 7

Skapad 2017-08-15 11:40 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 7 Matematik
Beskrivning av hur och med vad vi kommer jobba i ämnet matematik under höstterminen.

Innehåll

Under höstterminen kommer vi jobba med olika områden inom matematik. Svårighetsnivån anpassas i klassrummet efter var och en. Det finns uppgifter på olika nivåer.

Här står vad de olika ämnesområdena innehåller och vad ni ska lära er. Varje område kommer avslutas med ett prov där de matematiska kunskaperna bedöms utifrån fem förmågor.

De fem förmågorna är: Begrepp, metod, problemlösning, resonemang och kommunikation.

 

Läxor under läsåret kommer vara att ha räknat färdigt ett visst beting så du inte hamnar efter. Det kommer också ges läxa att träna eller repetera vissa områden där jag anser att det behövs, tex multiplikationstabellen eller liknande.

Tal:

 • Förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
 • ordna tal i storleksordning
 • multiplicera och dividera med 10, 100, 1000
 • avrunda tal
 • använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten
 • räkna med de fyra räknesätten
 • prioriteringsreglerna

Enheter

 • Prefix
 • de vanliga enheterna för längd, vikt och volym
 • tid och hastighet

Geometri

 • uppskatta, mäta och räkna ut vinklar i olika geometriska figurer
 • använda gradskiva
 • räkna ut vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel
 • beskriva olika slags trianglar och fyrhörningar
 • mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer
 • räkna med skala

 

Matriser

Ma
Matematik åk 7-9

Problemlösning

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Lägre nivå
-----------------
Högre nivå
Lösa problem
formulera och lösa problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder samt formulera enkla matematiska modeller.
Du förstår problemet och löser problemet med hjälp.
Du förstår problemet och löser det på egen hand.
Du har flera strategier/ metoder för att lösa problemet och kan välja vilken som är lämpligast
Resonera kring problemlösningen
Resonera kring valt tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Dina resonemang är enkla och du kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Dina resonemang är utvecklade och du kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Dina resonemang är välutvecklade och du kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Begreppsförståelse

 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Lägre nivå
-----------------
Högre nivå
Matematiska begrepp
Använda, beskriva och resonera kring samband.
Du kan använda och beskriva matematiska begrepp inom det aktuella arbetsområdet. Samt föra enkla resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Du kan använda och beskriva matematiska begrepp från flera matematikområden i kända situationer. Samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Du kan använda och beskriva matematiska begrepp med ett korrekt matematiskt språk i nya sammanhang. Samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.

Metodanvändning

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Lägre nivå
-----------------
Högre nivå
Matematiska metoder
Välja och använda metoder.
Du behöver hjälp med att välja och använda lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med ok resultat.
Du väljer metod som är lämplig för sitt ändamål för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du väljer effektiva matematiska metoder som är lämpliga för sitt ändamål med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.

Kommunicera

 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Lägre nivå
-----------------
Högre nivå
Kommunicera
Redogöra och samtala om tillvägagångssätt.
Din redovisning går att följa men vissa steg saknas i lösningen.
Din redovisningen är lätt att följa och förstå. Alla steg förklaras.
Din redovisning är välstrukturerad, fullständig och tydlig.

Resonera

 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
Lägre nivå
-----------------
Högre nivå
Resonera
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang.
Du för och följer ett matematiskt resonemang genom att framföra och bemöta argument (t.ex. ställa och besvara frågor) som delvis för resonemanget framåt.
Du för och följer ett matematiskt resonemang genom att framföra och bemöta argument (t.ex. ställa och besvara frågor) som för resonemanget framåt.
Du för och följer ett matematiskt resonemang genom att framföra och bemöta argument (t.ex. ställa och besvara frågor) som för resonemanget framåt samt fördjupar ellar breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: