Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sö: Världens befolkning HT17 v. 34-38

Skapad 2017-08-15 12:23 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Geografi
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet, varför människor bosätter sig där de gör och varför en del flyttar på sig.

Innehåll

Inledning 

Inom arbetsområdet Världens befolkning fokusera på SO-ämnet geografi, men även samhällskunskap. Ni kommer att få lära er om hur jorden är befolkad och varför människor väljer att bo på vissa ställen och inte andra. Ni kommer även att fördjupa er i rika och fattiga länder, vad som utmärker ett rikt eller fattigt land, vilka orsaker och konsekvenser det har. 

Arbetssätt/material 

 • E-boken världens befolkning finns på Showbie
 • Uppgifter kopplat till e-boken 
 • Filmklipp, dokumentärer
 • Diskussion i grupp och helklass

Det kommer ligga mycket fokus på att kunna viktiga ord och begrepp inom arbetsområdet.

Uppgifter

Flera uppgifter - enskilt och tillsammans i e-boken och frågehäftet 

Arbetsområdet kommer att avslutas med antingen en pardiskussion eller en skrivuppgift. 

Bedömning

Jag kommer bedöma följande kunskapskrav i geografi 

 • Samspel människa och natur
 • Klimatförändringar och dess konsekvenser 
 • Geografiska begrepp
 • Kartor, källor, teorier, tekniker och metoder

Jag kommer bedöma följande kunskapskrav i samhällskunskap

 • Påverka och påverkas 
 • Samhällsvetenskapliga begrepp
 • Värdera och uttrycka ståndpunkter
 • Undersöka samhällsfrågor 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: