👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik

Skapad 2017-08-15 12:25 i Sörviks skola Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 4 – 6 Svenska
För att utveckla din språkliga förmåga och ditt skrivande så är kunskap om svenskans grammatik A och O. Detta kommer vi repetera och öva mer på under läsåret.

Innehåll

Syfte

Syftet är att eleverna ska utveckla sina kunskaper kring grammatik i svenska.

Arbetssätt

* Vi kommer arbeta mycket i vårt digitala läromedel Clioonline.
* Läsa fakta och genomföra övningar.
* Genomgångar

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbetsområde skall du:

* ha visat att du kan känna igen och använda dig av våra ordklasser.
* ha visat att du har förståelse för meningsbyggnad, med huvudsats och bisats.
* ha visat att du utvecklat din förmåga att stava, använda dig av olika skiljetecken samt ords böjelser på ett korrekt sätt.
* ha utvecklat din förmåga att använda olika sambandsord i texter.

 

Såhär får jag visa vad jag kan

* Genom att delta aktivt både muntligt och skriftligt.
* Att genomföra dina arbetsuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6