Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientera i känd miljö årskurs 6

Skapad 2017-08-15 12:48 i Björkvallsskolan Uppsala
Pedagogisk planering orientering år 6
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Orientering årskurs 6

Innehåll

Orientera

Syfte och mål

 Kunna läsa och förstå en karta över både ett naturområde men även i stadsmiljö. Kunna hitta kontroller i känd terräng.

 

Undervisningen

Lektion 1: kartkunskap - teorigenomgång

Lektion 2: kartpromenad - gemensam promenad där vi lär oss att passa kartan samt övar på karttecken. 

Lektion 3: Stjärnorientering och läxförhör på karttecken.

Lektion 4-7 Nivåanpassad orientering på skolgård eller i naturområde.

 

Bedömning

 

Orientera sig i bekanta miljöer

Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

 

Med viss säkerhet – du kan hitta kontroller tillsammans med en kompis på skolans område och vid naturområde

 

Med relativt god säkerhet – du kan hitta kontroller, tillsammans med en kompis och på egen hand, på skolans område och vid naturområde.

 

Med god säkerhet – du kan hitta kontroller, i första hand själv, på skolans område och vid naturområde med de svårare kartorna.

 

Deltagande

Du får möjlighet att visa din förmåga att orientera under idrottslektionerna genom att delta aktivt. Ju fler tillfällen du deltar desto större betygsunderlag finns på din orienteringsförmåga.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: