Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KOD 45 bok 2 Hemligheten

Skapad 2017-08-15 12:50 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att läsa en serie som heter KOD 45 och som består av 4 böcker. Vittnet, Hemligheten, Fällan och Branden. Detta planering är för andra boken Hemligheten.

Innehåll

VAD?

Vi kommer att läsa en serie som heter KOD 45 och som består av 4 böcker. Vittnet, Hemligheten, Fällan och Branden. Vi kommer även att måla, rita och skapa en del kopplat till de olika kapitlen som finns i böckerna.

 

VARFÖR?

 • Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
 • Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
 • Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

 

 

NÄR?

V.12 till 24 kommer vi arbeta med boken Hemligheten.

 

HUR?

Ni ska högläsa kapitel hemma och även ibland även här i skolan. Därefter kommer ni att få uppgifter i läsförståelse samt i bild som ska göras och besvaras i skolan. Det man inte hinner i skolan blir läxa! Ni kommer även att högläsa för mig, under terminen. Antingen ur KOD 45 eller i din egen bänkbok.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv

Matriser

Sv SvA
KOD 45 bok 1

Svenska

Här nedan kommer de kunskapskrav i svenska som du ska träna på under perioden.
-->
Du har ännu inte uppnått en godtagbar nivå men är på väg mot en godtagbar nivå.
-->
Du har uppnått en godtagbar nivå och är på väg mot en högre nivå.
-->
Du har uppnått en högre nivå och är på väg mot en ännu högre nivå.
-->
Du har uppnått en ännu högre nivå och är på väg mot ytterligare högre nivå.
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Budskap & upplevelse
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Bild

Här nedan kommer de kunskapskrav i bild som du kommer att träna på under perioden.
-->
Du har ännu inte uppnått en godtagbar nivå men är på väg mot en godtagbar nivå.
-->
Du har uppnått en godtagbar nivå och är på väg mot en högre nivå.
-->
Du har uppnått en högre nivå och är på väg mot en ännu högre nivå.
-->
Du har uppnått en ännu högre nivå och är på väg mot ytterligare högre nivå.
Framställa bilder
Du kan ännu inte framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg & material
I arbetet kan du ännu inte använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Du kombinerar ännu inte några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: