👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering, NO åk 2

Skapad 2017-08-15 12:55 i Sverigefinska skolan i Botkyrka Grundskolor
Grundskola 2 NO (år 1-3)

NO, de naturorienterade ämnena, är en kombination av ämnen fysik, kemi, biologi och teknik.

Innehåll

Centralt innehåll

Under läsåret kommer vi att arbeta runt följande teman (se 'Kopplingar till läroplan' nedan):

Arbetssätt och arbetsformer

Vi kommer att arbeta på olika sätt, ex.

 • jobba med Pisara-boken
 • göra utflykter för att observera olika saker i naturen och vår omgivning
 • göra enkla laborativa tester och prov
 • lära oss genom vår egna kropp, observera hur kroppen fungerar
 • arbetsblad
 • sånger och ramsor
 • titta på filmer (t.ex. UR play, SVT play)
 • dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3

Matriser

NO
Bedömning

Eleven når målen
Eleven...
Årstider
 • NO  1-3
- kan berätta om årstidsväxlingar i naturen - kan månader
Naturen och närmiljön
 • NO  1-3
 • NO  1-3
- kan berätta hur man får näring från naturen (skog, trädgård, bondgård) - kan nämna några djur och växter i närmiljön. -kan förklara enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
Kropp och hälsa
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
- känner till betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. - kan namnge människans kroppsdelar och beskriva deras funktion. -kan namnge människan olika sinnen
Kraft och rörelse
 • NO  1-3
 • NO  1-3
- kan genomföra enkla fältstudier och observationer samt dokumentera dem -känner till tyngdkraften och friktion.
Miljö, material och ämnen
- kan grundprinciperna i källsortering - känner till de vanligaste materialen och vet vad produkten är gjord av (plast, trä, metall)
Jorden och rymden
 • NO  1-3
- känner till jordens, solens och månens rörelse förhållande till varandra. -känner till månens olika faser. - kan namnge några stjärnbilder.
Teknik
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
- känner till säker teknikanvändning t.ex. när man hanterar elektricitet. - känner till principer i magnetism och el. - kan förklara vad elektricitet är.