👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering, SO åk 2

Skapad 2017-08-15 12:56 i Sverigefinska skolan i Botkyrka Grundskolor
Grundskola 2 SO (år 1-3)

SO, de samhällsorienterade ämnena, är en kombination av skolämnen geografi, historia, religion och samhällskunskap. Vi arbetar mer tematiskt än ämnesspecifierat när det gäller teman inom dessa ämnen. Utgångspunkten för undervisningen är alltid elevens vardag.

Innehåll

Centralt innehåll

Under läsåret kommer vi att arbeta runt följande teman (se 'Kopplingar till läroplan' nedan):

Arbetssätt och arbetsformer

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

 • arbeta med Pisara-boken
 • klassdiskussioner om ex. värden och andra viktiga teman
 • dramatisering och spela teater
 • lyssna på sagor och berättelser
 • använda internet och material därifrån (t.ex. UR play, SVT play)
 • studiebesök och utflykt (ex. teater, bio, bibliotek, kyrkan)
 • lära oss genom "vanliga" vardagsrutiner i skolan så som morgonkalender, lunchrutinerna, högtider
 • sånger

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

SO
Bedömning

Eleven nårmålen
Eleven...
Regler och normer
 • SO   3
- känner till klassens och skolans regler - kan de viktigaste trafikregler för cyklister och fotgängare
Etik och livsfrågor
 • SO   3
- kan diskutera om kamratskap, rättvisa och orättvisa samt om mänskliga rättigheter.
Samhället
 • SO  1-3
- kan nämna några yrken och berätta om arbetsuppgifter. - känner till pengarnas användning och värde: vad har vi pengar till? Spara eller shoppa? - känner till hur våra handlingar i vardagen påverkar miljön och hur de kan bidra till hållbar utveckling.
Kristendomen och högtider
 • SO   3
- kan nämna några religiösa högtider, symboler och berättelser. -kan nämna några icke-religiösa högtider. - kan berätta varför dagen firas.
Kartor
- känner till kartans funktion och olika typer av kartor. - kan storleksrelationer och väderstreck.
Antik och mytologin
- kan nämna någon figur från den Nordiska mytologin
Forntiden
 • SO  1-3
 • SO  1-3
- kan använda tidslinjer för att ange händelser i tid. - kan göra enkla jämförelser hur det var leva förr och nu. - kan beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språk.