👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vädrets makter!

Skapad 2017-08-15 13:14 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 Fysik Kemi
Inom det här arbetsområdet kommer vi att prata om hur olika sorters väder uppstår. Varför blåser det egentligen? Vi kommer också att prata om isolering. Hur kan man bäst skydda sig mot kyla, och hur håller jag min varma choklad varm så länge som möjligt på en utflykt?

Innehåll

Bedömning:

Vi kommer att genomföra ett skriftligt prov när vi arbetat med ungefär ¾ av arbetsområdet. Du ska då visa att du har förstått de olika samband vi pratat om och hur man planerar en laboration. Du kommer också att få visa hur väl du kan använda begreppen vi arbetat med.

Du kommer också att bedömas vid våra undersökningar, hur du dokumenterar och hur du bidrar till din grupps arbete.

Tidsplan / Lektionsplanering:
v 35 - 41

se ungefärlig lektionsplanering

Språkmål:

Vi kommer att fokusera på beskrivande texters struktur i samband med att vi skriver laborationsrapporter och texter till våra bilduppgifter. Begreppen tränas på varierade sätt och de texter vi läser bearbetas tillsammans för att öka förståelsen för innehållet.

Begreppslista:

 • Meteorologi
 • Aggregationstillstånd
 • Avdunsta
 • Kondensera
 • Stelna
 • Smälta
 • Kyla
 • värma
 • Fast form
 • Flytande form
 • Gasform
 • Nederbörd
 • Regn
 • Moln
 • Snö
 • hagel
 • lågtryck
 • högtryck
 • Energiflöde
 • Temperatur
 • Barometer
 • Termometer
 • Isolering
 • undersökning
 • laborationsrapport

 

Uppgifter

 • lektionsplanering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Ke
vädrets makter!

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
kommunikation
 • Ke  E 6
 • Fy  E 6
Du deltar i någon av diskussionerna men håller dig inte till ämnet.
Du visar i dina texter och vid ditt deltagande i diskussioner att du till viss del har förstått det vi tränat på och kan använda dig av det.
Du visar i dina texter och vid ditt deltagande i diskussioner att du har förstått en del av det vi tränat på och kan använda dig av det.
Du visar i dina texter och vid ditt deltagande i diskussioner att du har förstått det vi tränat på och kan använda dig av det.
planera undersökningar
 • Ke  E 6
 • Fy  E 6
Du kan inte tala om en faktor som måste vara lika vid en jämförande undersökning.
Du kan tala om en faktor som måste vara lika vid en jämförande undersökning.
Du kan tala om ett par olika faktorer som måste vara lika vid våra jämförande undersökningar.
Du kan tala om flera olika faktorer som måste vara lika vid våra jämförande undersökningar och varför.
genomföra undersökningar
 • Ke  E 6
 • Fy  E 6
Du använder inte utrustningen på rätt sätt när vi gör undersökningar.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
dokumentation
 • Ke  E 6
 • Fy  E 6
Dina dokumentationer är inte kompletta.
Du skriver av en kompis/lärarens text i labrapporten och ritar en egen, enkel bild till undersökningen.
Du kan enkelt skriva och förklara vad du gjort i de olika delarna av labrapporten och ritar en tydlig bild till undersökningen.
Du kan tydligt skriva och förklara vad du gjort i de olika delarna av labrapporten och ritar en detaljerad bild till undersökningen.
begrepp
 • Ke  E 6
 • Fy  E 6
Du har svårt för att använda rätt begrepp i rätt sammanhang.
Du kan använda ett par av begreppen för att förklara på vilket sätt solen påverkar klimatet på jorden och hur vindar blir till.
Du kan förklara på vilket sätt solen påverkar vädret och klimatet på jorden. Du tar med flera aspekter i din förklaring (t ex. vattnets kretslopp, hur vindar samt åska uppstår).
Du kan på ett korrekt sätt förklara på vilket sätt solen påverkar vädret och klimatet på jorden och använder alla begrepp du lärt dig. Du tar med flera aspekter i din förklaring (t ex. vattnets kretslopp, hur vindar samt åska uppstår).
resonemang
 • Fy  E 6
Du berättar om något som isolerar bra men kan inte förklara varför.
Du förklarar hur täthet, lager-på-lager, torrhet eller luft isolerar och hjälper oss att hålla något varmt eller kallt länge genom att beskriva energins flöde.
Du förklarar hur ett par av faktorerna täthet, lager-på-lager, torrhet och luft isolerar och hjälper oss att hålla något varmt eller kallt länge genom att beskriva energins flöde.
Du förklarar hur täthet, lager-på-lager, torrhet och luft isolerar och hjälper oss att hålla något varmt eller kallt länge genom att beskriva energins flöde.