👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia Revolutioner åk 8 HT/2017

Skapad 2017-08-15 13:56 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Samhällskunskap Ht-2012, v.43-46
Grundsärskola 8 Samhällsorienterande ämnen
Vad innebär en revolution?

Varför blir det revolutioner?

Vad innebär det franska revolutionen?

Vad har revolutionen gett för spår?

Vad innebär den industriella revolutionen?

Vad innebär den amerikanska revolutionen?

Detta är några av de många frågor som du kommer att få arbeta med under detta moment.

Innehåll

Syfte

Syftet med momentet utgår från följande mål i skolplanen:

Centralt innehåll

Undervisning

Vi kommer under momentet använda oss av följande litteratur: Gleerups historia 7 - 9

Vi kommer under momentet använda oss av följande lektionsupplägg:

 • Genomgångar
 • Frågor att besvara
 • Grupparbete
 • Diskussioner
 • Eget arbete
 • Fördjupning
 • Redovisningar
 • Film

Bedömning

I läroplanen, Lgr11, finns kunskapskrav uppsatta för godtagbara kunskaper i slutet av år 9. I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta för att eleverna ska nå följande kriterier:

Kriterier för betyget E

Kriterier för betyget C

Kriterier för betyget A

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  7-9
 • Samerna och de nationella minoriteterna i Sverige, till exempel deras rättigheter, kultur och historia.
  SO  7-9
 • Vilken betydelse religioner och andra livsåskådningar kan ha för människors identiteter och livsstilar.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att bidra till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  E 9
 • Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  SO  E 9
 • Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  SO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  E 9
 • Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett delvis fungerande sätt och föra enkla resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  C 9
 • Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  SO  C 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information om samhället från olika källor och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  SO  C 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  C 9
 • Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett väl fungerande sätt och föra välutvecklade resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  A 9
 • Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  SO  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information om samhället från olika källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  SO  A 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  A 9