👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i ämnet geografi åk 7

Skapad 2017-08-15 14:17 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola F – 9
Jordens inre och yttre krafter.

Innehåll

Daniela.karlberg@uppsala.se

David.elfversson@uppsala.se

Linnea.gilliam@uppsala.se

Jon.broberg@uppsala.se

 

Planering i geografi, årskurs 7 HT 2017

Mål: Att kunna bestämma position med hjälp av gradnät.

        Att kunna förstå sig på olika typer av kartor.

        Att kunna namnen på våra världsdelar samt utvalda länder, hav och bergskedjor.

        Att känna till jordens olika klimatområden samt vad som utmärker dessa.

        Att känna till vad inre och yttre krafter är, hur de yttrar sig samt hur de påverkar människa och miljö.

        Att känna till sötvattnets betydelse för allt liv samt orsaker till och följder av vattenbrist.

 

Bedömning av: Muntliga prestationer, skriftliga läxförhör, formativ bedömning och prov.

 

Redovisningsformer

Muntliga diskussioner

Grupparbete med tvärgruppsredovisning

Skriftligt förhör v.42 

 

Veckoplanering

 V 34

Introduktion

 

V 35

Atlaskunskap + kartövningar

 

V 36

Lektion 1  Jordklotet + gradnätet s. 6 – 7, s.10 - 11

Lektion 2  Kartan s.12, vår jord s.16 – 17 + kartövningar

Lektion 3  Olika klimatområden s.18 – 20 + power point om klimatområden

 

V 37

Lektion 1 Klimatområden

Lektion 2 Klimatområden

Lektion 3 Inre krafter: jordskalv s. 102 – 109

 

 

V 38

Lektion 1 Inre krafter: jordskalv s. 102 – 109

Lektion 2 Inre krafter: vulkaner s.110 – 112

Lektion 3 Yttre krafterna s. 116 – 120 + Det geologiska kretsloppet s. 121

 

V 39

 

Lektion 1 Yttre krafterna s. 116 – 120 + Det geologiska kretsloppet s. 121

Lektion 2 Det livgivande vattnet s.132 – 134 + film om brist på rent vatten

Lektion 3 Regn och havsvatten s. 134 – 136 + film om torka.

 

V 40

Lektion 1 – arbeta med egen uppgift

Lektion 2 – arbeta med egen uppgift

Lektion 3 – arbeta med egen uppgift

 

V 41

Lektion 1 – Tvärgruppsredovisning

Lektion 2 – Tvärgruppsredovisning

Lektion 3 – Tvärgruppsredovisning

 

V 42

Lektion 1 Instuderingsfrågor                 

Lektion 2 Instuderingsfrågor

Lektion 3 Förhör

Uppgifter

  • Instuderingspapper för prov + instruktioner för eget arbete

Matriser

Bedöming geografi åk 7

Insats krävs
E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Underlag saknas.
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Underlag saknas.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Underlag saknas.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Underlag saknas.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Namngeografi
Underlag saknas.
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.