👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Mitt Sverige (biologi)"

Skapad 2017-08-15 14:21 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Den här mallen ska du använda när du skriver LPP:er.
Grundskola 4 Biologi
I arbetet mitt Sverige (biologi) kommer vi att jobba om Sveriges natur och lära oss mer om växter och djur.

Innehåll

Syfte - Varför?

Syfte med detta arbetsområde är att du ska utveckla kunskaper om biologiska sammanhang och väcka nyfikenhet och intresse för vår natur.

Undervisningens innehåll - Hur?

Detta arbetsområde kommer vi att arbeta med under veckorna 34-40.
 
Vi kommer att utgå från boken "Boken om biologi" och tillhörande arbetsbok, där kommer vi att arbeta med utvalda kapitel. Vi kommer att se och arbeta med utvalda filmer om växter och djur. 

Vi kommer att gå ut och se oss om i vår natur och titta närmare på vad vi hittar i vår närmiljö. Utomhus kommer vi genomföra mindre undersökningar och lekar för att lära oss att namnge och sortera växter och djur. 
 
Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under lektionstid. Du kommer att få visa det du har lärt dig genom aktivt deltagande under lektionerna. Du kommer också få visa vad du har lärt dig genom exit tickets och skriftliga uppgifter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi år 4-6

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Under denna period kommer vi framförallt att arbeta med frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet. Du visar vad du kan/har lärt dig genom aktivt deltagande under lektionerna i samtal och diskussioner.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Du visar att du kan söka fakta och använda dig informationen i arbetet med din faktatext om ett djur i svenskämnet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du visar att du kan söka fakta och använda dig informationen i arbetet med din faktatext om ett djur i svenskämnet.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Du visar vad du kan/har lärt dig genom aktivt deltagande i undersökningar och lekar.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du visar vad du kan/har lärt dig genom aktivt deltagande i undersökningar och lekar.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Du visar vad du kan/har lärt dig genom aktivt deltagande i undersökningar och lekar.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Du visar vad du kan/har lärt dig genom aktivt deltagande i samtal och diskussioner och i skriftliga uppgifter, tex i arbete med arbetsboken eller exit tickets.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Du visar vad du kan/har lärt dig genom aktivt deltagande i samtal och diskussioner och i skriftliga uppgifter, tex i arbete med arbetsboken eller exit tickets.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du visar vad du kan/har lärt dig genom aktivt deltagande i samtal och diskussioner och i skriftliga uppgifter, tex i arbete med arbetsboken eller exit tickets.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Arbetet med Carl von Linné.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.