👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Konst

Skapad 2017-08-15 14:39 i Stora Högaskolan Stenungsund
Grundskola F – 3 Bild Svenska
Inom det här arbetsområdet kommer du att fördjupa dig i några kända konstnärer samt olika konstformer. Du kommer lära dig att känna igen några konstnärers typiska stil och teknik. Du kommer själv att få testa vissa tekniker som konstnärerna använder sig av.

Innehåll

Undervisning

Du kommer att få:

 • bekanta dig med kända konstnärer, både kvinnliga och manliga från olika tidsåldrar och konstepoker
 • se faktafilm om konstnärer och konstformer
 • se olika verk som olika konstnärer gjort
 • läsa fakta om olika konstnärer
 • få prova på att måla som olika konstnärer och testa en speciell teknik som de använt sig av
 • skriva korta faktatexter om konstnärer
 • vi avslutar med att skriva egna reflektioner

 

Bedömning

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3

Matriser

Sv Bl
Konst

Öva mer
Jag kan
Jag kan nämna några kända konstnärer.
Jag kan med hjälp av läraren eller en kamrat nämna någon konstnär vid namn.
Jag kan nämna några kända konstnärer vid namn.
Jag kan beskriva konstnärernas olika stilar.
Jag kan med hjälp av läraren beskriva någon konstnär och vilken stil som konstnären använder sig av.
Jag kan på egenhand beskriva några kända konstnärer och deras stilar.
Jag kan beskriva likheter och skillnader mellan de olika konstnärernas stilar.
Jag kan med hjälp av läraren beskriva någon likhet och skillnad mellan konstnärernas stilar.
Jag kan ge exempel på någon likhet och skillnad mellan några konstnärernas olika stilar.
Jag kan använda tekniker och måla med inspiration från de kända konstnärerna och konstformerna.
Jag kan med hjälp av läraren använda någon teknik från någon av de kända konstnärerna och konstformerna.
Jag kan använda olika tekniker och måla utifrån inspiration från de kända konstnärerna och konstformerna.
Jag kan muntligt berätta någon fakta om konstnärerna och visa exempel på mina målningar för klassen.
Jag kan med hjälp av läraren göra en muntlig framställning om en konstnär och visa exempel på mina målningar.
Jag kan göra en muntlig framställning om en konstnär och visa exempel på mina målningar från den kända konstnären. Jag lyssnar aktivt på mina kamraters redovisningar.