Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 3

Skapad 2017-08-15 15:01 i Trönningeskolan Halmstad
Planering för nybörjarengelska med matris.
Grundskola 3 Engelska
I engelskan kommer du att få möta nya ord, som kan öppna en helt ny värld för dig. En värld som inte har några gränser och där du kan prata med nästan vem du vill... Good luck and have fun learning!

Innehåll

FÖRMÅGOR ATT UTVECKLA:

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • förstå pratad engelska
 • läsa och förstå engelsk text
 • prata engelska
 • skriva engelska
 • våga använda engelska i tal och skrift

ARBETSSÄTT

Vi kommer att arbeta med:

 • vardagsnära ord, t ex färger, kroppsdelar, mat och dryck, djur, veckodagarna
 • att presentera sig själv
 • dialoger med vardagsnära fraser, t ex Good morning, My name is..., I can see a.....
 • engelska sånger och ramsor
 • engelska lekar
 • att läsa och skriva på engelska
 • titta på engelskspråkiga program

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå talad och skriven engelska
 • prata och skriva på engelska
 • göra dig förstådd för en engelsktalande person (språkliga strategier)

Jag kommer också att titta på i vilken utsträckning du:

 • engagerar dig och tar ansvar för ditt lärande, detta utifrån skolans mål i läroplanen att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En

Matriser

En
Engelska åk 3 Lgr11

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skriva
* formulera sig och kommunicera i skrift
Du kan ännu inte skriva enkla ord och meningar.
Du skriver enkla ord och meningar med lite stöd.
Du skriver enkla ord och meningar på egen hand.
Tala
* formulera sig och kommunicera i tal
Du kan endast härma enkla engelska ord, sånger och ramsor. Du kan ännu inte använda enkla ord eller fraser på egen hand.
Du använder enkla, vardagliga ord och fraser inom välbekanta områden.
Du använder välbekanta ord och fraser i meningar och svarar på utförligare frågor.
Läsa och förstå
* förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Du läser ännu inte enkla ord.
Du läser och visar att du förstår enkla ord och meningar.
Du läser och visar att du förstår det mesta av innehållet i enkla texter.
Lyssna och förstå
* förstå och tolka innehållet i talad engelska
Du visar ännu inte att du förstår enkla ord och instruktioner i tydligt talad engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår enkla, vardagliga ord och fraser i tydligt talad engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår vardagliga fraser och enkla beskrivningar i tydligt talad engelska.
Kännedom om språkområde/realia
* reflektera över livs-villkor, samhälls- frågor och kulturella företeelser
Du kan ännu inte ge exempel på något engelskspråkigt land eller att du känner till något om vardagslivet i ett engelskspråkigt land.
Du kan ge exempel på något engelskspråkigt land och känner till något om vardagslivet i ett engelskspråkigt land.
Du kan ge exempel på något engelskspråkigt land och känner till något om vardagslivet i ett engelskspråkigt land. Du kan berätta om någon högtid eller tradition i ett engelskspråkigt land och jämföra ovanstående med svenska förhållanden.
Språkilga strategier
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Du kan ännu inte använda någon strategi för att lösa problem i interaktionen.
Du kan använda någon strategi för att lösa problem i interaktionen. Tex du frågar och ber någon förklara med andra ord vad den menar när du inte förstår det ursprungliga ordet.
Du kan använda någon strategi för att lösa problem i interaktionen. Tex du frågar och ber någon förklara med andra ord vad den menar när du inte förstår det ursprungliga ordet. Tex du förklarar med andra ord vad du menar när du inte kommer på det ursprungliga ordet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: