👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik, Hösten 2017

Skapad 2017-08-15 15:09 i Tullbroskolan sär Falkenberg
Grundsärskola 7 – 9 Musik
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges möjlighet att utveckla sin förmåga att:

 • Sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang.
 • Kombinera musik med andra uttrycksformer.
 • Jämföra och reflektera över musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer.
 • Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas? Din förmåga och din kunskap att:

- Medverka i att spela på olika sträng-, tangent- och slaginstrument.

- Bidra till olika resonemang om musikens ljudnivå, utformning, likheter och skillnader.

- Vara aktiv på lektionerna.

- Nämna ett par tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

- Bidra med egna åsikter och tankar.


Hur ska det bedömas?
Du visar vad du kan när vi arbetar på lektionerna, både när vi utövar instrumentspel och när vi har samtal kring musik.

 

Undervisning och arbetsformer

 

Detta kommer vi bland annat arbeta med: 

- Vi använder läroböcker, instrument och film.

- Vi arbetar enskilt och i grupp.

- Vi arbetar med digitalt läromedel.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,
  Mu
 • kombinera musik med andra uttrycksformer,
  Mu
 • jämföra och reflektera över musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer, och
  Mu
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång i enkla stämmor, ackord- och melodispel i enkla tonarter och ensemblespel i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Improvisation med sång, dans, rytmik, melodier och instrument.
  Mu  7-9
 • Framförande av egen och andras musik.
  Mu  7-9
 • Rösten som instrument i unison och enklare flerstämmig sång.
  Mu  7-9
 • Musikens byggstenar och formelement. Hur de används för att musicera och komponera musik.
  Mu  7-9
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  Mu  7-9
 • Musik och dans som uttryck i några olika kulturer förr och nu, till exempel klassisk musik, folkmusik och rockmusik. Några betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik och utvärdera arbetsprocesser.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • I ensemblespel medverkar eleven i att spela på instrument och bidrar då till att använda några musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
  Mu  E 9
 • Vid jämförelser mellan olika typer av musik bidrar eleven till resonemang om musikuttryck och funktion i några olika tidsepoker, kulturer och medier.
  Mu  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om musik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om arbetsprocesser.
  Mu  E 9