Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartstema Pilevallskolan svenska

Skapad 2017-08-15 15:32 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Välkomna till en ny termin och till högstadiet. Jag är ny lärare på skolan och ser fram emot att lära känna er. Temat kommer handla om ER, era intressen, era drömmar och er framtid. Ni kommer att arbeta med textproduktion, presentationer, bilder, (eventuellt film om ni vill) och muntlig framställning.

Innehåll

Välkomna till en ny termin och till högstadiet. Jag är ny lärare på skolan och ser fram emot att lära känna er. Temat kommer handla om ER, era intressen, era drömmar och er framtid. Ni kommer att arbeta med textproduktion, presentationer, bilder, (eventuellt film om ni vill) och muntlig framställning. 

Bedömning:
Jag kommer att bedöma din skriftliga presentation. 

Jag kommer att bedöma din muntliga framställning. 

Tidsplan / Lektionsplanering:
21/8- 11/9

Språkmål:
Kunna skriva en presentation

Kunna använda skiljetecken

Kunna lägga in bilder eller film i en presentation

Kunna hålla en muntlig redovisning

Begreppslista:


Självkänsla

Mod

Framtid

Drömmar

Jaget

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  A 9

Matriser

Sv SvA
Muntlig redovisning

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Bedömning
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Eleven har gjort en bildpresentation som stödhjälpmedel till hens muntliga redovisning. Innehållet har med både bilder och text. Eleven behöver inte nödvändigtvis ha skrivit ett manus i löpande text.
Eleven har gjort en utvecklad bildpresentation som stödhjälpmedel till hens muntliga redovisning. Innehållet har med både bilder och text, är genomtänkt och har en tydlig struktur. Manuset är mer eller mindre språkligt korrekt.
Eleven har gjort en utvecklad bildpresentation som stödhjälpmedel till hens muntliga redovisning. Innehållet har med både bilder och text, är genomtänkt och har en tydlig struktur. Eleven har ett välutvecklat manus där texten är indelad i stycken, eleven behärskar skiljetecken och där språket är grammatiskt korrekt.
Ny aspekt
När eleven redovisar är hen fri från manus. (Får ha stödord). Eleven har ögonkontakt med publiken. Eleven framför sitt tal utan att läsa.
När eleven redovisar är hen fri från manus. (Får ha stödord). Eleven har ögonkontakt med publiken. Eleven framför sitt tal utan att läsa. Eleven talar långsamt, högt och tydligt. Eleven engagerar sin publik.
När eleven redovisar är hen fri från manus. (Får ha stödord). Eleven har ögonkontakt med publiken. Eleven framför sitt tal utan att läsa. Eleven talar långsamt, högt och tydligt. Eleven engagerar sin publik. Eleven har ett välgenomtänkt och väluppbyggt tal och struktur. Eleven använder retoriska stilgrepp som upprepningar, överdrivna påståenden, bildspråk (metaforer) och olika berättarröster för att engagera och inspirera sin publik.

Sv SvA
Uppstartstema Pilevallskolan svenska

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: