👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simsalabim 4 kap 1: Mysterier och modiga barn

Skapad 2017-08-15 15:33 i Gemensamt i Västerås Västerås Stad
Kapitel 1 i "Simsalabim", där vi jobbar med mysterier.
Grundskola 4 Svenska
I detta kapitel kommer du att lyssna på spännande berättelser, läsa texter och arbeta med ord och uttryck som har spänning i fokus. Du kommer att få bekanta dig med två författare: Kerstin Lundberg Hahn och Mark Twain. Du kommer också att få träna på att använda skiljetecken på rätt sätt och skriva spännande berättelser.

Innehåll

Vad

I detta kapitel kommer du att lyssna på spännande berättelser, läsa texter och arbeta med ord och uttryck som har spänning i fokus. Du kommer att få bekanta dig med två författare: Kerstin Lundberg Hahn och Mark Twain. Du kommer också att få träna på att använda skiljetecken på rätt sätt och skriva spännande berättelser.

Kunskapskrav

Muntligt berättande
-Kunna förstå texters budskap genom muntligt berättande.
Lyssna
-Kunna använda lässtrategier: Förförståelse.

Läsa
-Kunna läsa skönlitteratur med flyt: mysterieböcker.
-Kunna presentera texter i olika skapande former så att textens budskap blir tydligt: måla.
-Kunna använda lässtrategier: frågor på texten.
-Kunna läsa skönlitteratur med flyt: klassiker.

Skriva
-Kunna använda regler för skiljetecken.
-Kunna skriva en berättande text med tydlig handling.
-Kunna ge och använda respons för att bearbeta och utveckla texter.
-Kunna skriva en text med tydligt innehåll: berättande text.

Tala
-Kunna tala inför en grupp så att innehållet blir tydligt.

Matriser

Sv
Mysterier och modiga barn

Behöver träna mer.
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Läsflyt
Kunna läsa skönlitteratur med flyt.
Du läser med flyt.
Du läser med gott flyt.
Läsförståelse
Kunna förstå texters budskap genom muntligt berättande.
Du visar att du oftast förstår det vi läser och kan svar på frågor om texten.
Du visar god förståelse.
Skriva
Kunna skriva en berättande text med tydlig handling.
Du kan skriva en berättande text så att andra förstår ganska bra och med ok struktur. Du har använder olika ord i bland så att texten blir intressant.
Du kan skriva en berättande text med tydligt innehåll och bra struktur. Du använder ofta olika ord för att texten ska blir varierad och intressant.
Skiljetecken
Kunna använda regler för skiljetecken.
Du använder regler för skiljetecken i dina texter i bland.
I dina texter använder du grundläggande regler för skiljetecken med god säkerhet.
Tala
Kunna tala inför en grupp så att innehållet blir tydligt.
Du framför ditt tal på ett enkelt sätt.
Du framför ditt tal på ett utvecklat sätt.