👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2017-08-15 15:37 i Hertingsskolan Falkenberg
Vi kommer att arbeta med Nordens geografi samt de nordiska språken. Vi kommer att följa Holger och Mårtensen i Geografens testamente och se filmer från de nordiska länderna. Vi kommer att se film och läsa texter på danska och norska.
Grundskola 5 Geografi
Du kommer att få lära dig mer om Norden och få följa med Holger och Mårten på deras resa genom Norden. Vi kommer att arbeta med likheter och skillnader mellan de nordiska länderna vad beträffar språk, natur, befolkning, storlek, flagga och naturtillgångar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du skall utveckla din förmåga att använda och förstå kartan. Du ska kunna namnge de nordiska länderna, deras huvudstäder, viktiga städer, hav och berg i Norden.
Du skall utveckla din förmåga att se skillnader och likheter mellan de nordiska länderna och dess befolkning.
Du ska få lyssna på de nordiska språken och lära dig några ord och fraser på de olika språken.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • aktivt delta i grupp- klassdiskussionerna
 • se likheter och skillnader mellan de nordiska länderna
 • använda centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • titta på filmer och diskutera kring dessa
 • läsa olika sorters texter
 • lyssna på de olika språken
 • Skriva en faktatext om Norden

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6