Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets lotteri

Skapad 2017-08-15 15:39 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Livets Lotteri vill skapa medvetenhet kring olika risker som barn kan utsättas för i olika delar av världen. Rädda Barnen arbetar med barns rättigheter och för att minska de risker som finns.

Innehåll

Mål: 

  • Kunna läsa och diskutera skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  • Kunna summera en text.
  • Att kunna skriva en text så välformulerad och korrekt som möjligt där tydliga åsikter, reflektioner och tankar kring identitet, livsvillkor och livschanser framgår.
  • Kunna delta i diskussioner och då framföra sina åsikter och argumentera för dessa så att  diskussionen förs framåt

 

 

Uppgifter:

  • Läsa skönlitterär bok på temat och skriftliga uppgifter till denna.
  • Skrivuppgift ”Livets Lotteri”
  • Gruppredovisning av böckerna, samt diskussionsfrågor. 

 

 

Bedömning:

- Hur väl du kan läsa och förstå en bok och dess budskap.

- Hur väl du kan framföra dina åsikter och argumentera för dessa.

- Hur väl du under diskussioner för samtalen framåt.

- Hur väl du kan koppla det du läser och skriver till egna erfarenheter och saker som är viktiga för människors liv

- Hur väl du kan formulera dig i skrift så att handling och dina egna åsikter framkommer samt använda korrekta skrivregler och textbindning.

- Hur väl du kan summera en text och få med det centrala.

Uppgifter

  • Livets Lotteri - Uppgiftshäfte

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: