👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Engelska åk 4-5 HT 2017

Skapad 2017-08-15 15:43 i Misterhults Skola Grundskolor
Grundskola 5 Engelska
Du får lära dig att förstå, tala och skriva engelska genom många olika övningar och arbetssätt detta året. Vi kommer att ha retoriklekar, presentation av "My special thing", övning på typiska engelska fraser och kartläggning av England, Amerika och Sydafrika. Vi ska även hjälpas åt att skriva ett brev och samla på ord varje vecka. Vi kommer även att ha enklare ramsor och visor på engelska som vi sjunger varje vecka. Som utgångspunkt använder vi läromedlet Magic 5. See you!

Innehåll

 

Kopplingar till läroplan

 

Syfte:

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll:

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.  

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

 

Lyssna och läsa - reception

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Sånger, sagor och dikter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

 

Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion

 Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

 

Konkreta mål

Du ska förstå det mest väsentliga i tydligt talad engelska i enkel form om vardagliga och för dig bekanta ämnen.

Du ska kunna redogöra för och kommentera innehållet i enkla texter eller instruktioner.

Du ska kunna formulera dig muntligt och skriftligt med enkla ord, fraser och meningar.

Arbetsprocess

Du kommer att läsa/lyssna på enkla engelska texter och berättelser.

Du kommer att få träna på att översätta från/ till engelska både muntligt och skriftligt.

Du kommer att få öva på att prata engelska både i liten och större grupp.

Du kommer få sjunga engelska sånger, läsa dikter och se på film.

Du kommer att få öva upp ditt ordförråd.

Du kommer att lära dig grammatik och få öva den med övningsuppgifter

Bedömning

Jag kommer att bedöma…

hur aktiv du är på lektionerna.

din förmåga att föra enkel dialog på engelska.

hur du har tillgodogjort dig och använder aktuella engelska ord och fraser.

hur väl du förstår en enkel engelsk text.

Din förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på engelska.

 

 

 

Kriterier

 

Når ej målen

Når målen

God måluppfyllelse

Hög måluppfyllelse

Lyssna - Förmåga att förstå talat språk.

 

Jag visar på olika sätt att jag förstått det mest väsentliga i tydligt talad engelska anpassad för min årskurs.

Jag visar på olika sätt att jag förstår engelskt tal i ett lugnt tempo anpassat för min årskurs och för mig kända områden. Jag kan förstå korta berättelser på engelska.

Jag lyssnar och visar att jag förstår genom att delta i samtal.

Tala - Förmåga att kunna prata och delta i samtal och diskussioner.

 

Jag visar att jag kan delta i enkla samtal i kända ämnen med stöd och hjälp. Jag kan använda kortare vardagsfraser med ett tydligt engelskt uttal.

Jag kan delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen. Mitt uttal är tydligt.

Jag deltar gärna i samtal på engelska och kan göra mig förstådd. Jag kan formulera om mig när jag inte hittar rätt ord på engelska.

Läsa – Förmåga att förstå skrivet språk.

 

Jag visar på olika sätt att jag förstått huvudinnehållet i en text anpassad för min årskurs.

Jag visar på olika sätt att jag förstått hela innehållet, även detaljer, i en text anpassad för min årskurs.

Jag visar att jag förstår andra engelska texter som är anpassade för min ålder.

Skriva – Förmåga att uttrycka sig skriftligt.

 

Jag visar att jag med ett mycket enkelt språk kan berätta om eller beskriva något. Jag försöker att använda basgrammatiken på ett bra sätt.

Jag visar att jag kan skriva olika texter med ett enkelt språk. Jag använder språkliga regler utifrån det vi gått genom. Jag använder basgrammatiken med större säkerhet.

Jag visar att jag kan skriva sammanhängande texter av olika slag. Jag har variation i språket. Jag använder basgrammatiken korrekt.

Totalt omdöme kunskapsmål.