👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva olika texter

Skapad 2017-08-15 15:58 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Här kommer eleven träna på och utveckla sitt skrivande. Både genom språkets struktur och olika strategier för att skriva olika typer av texter. Eleven kommer att få möjlighet att lära sig att skriva återberättande texter, instruerande texter, fakta texter, förklarande texter, argumenterande texter och berättande texter.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Språket är ditt bästa redskap för att kunna formulera dig i tal, tanke, läsning och skrivning.

Innehåll

Syfte - Varför?

Syftet med att lära oss strategier för att skriva olika slags texter är att du ska bli säkrare på hur det svenska språket är uppbyggt. Du ska känna dig bekväm och säker när du formulerar dig i olika sammanhang och för olika syften. Det är skillnad på att skriva ett kortare meddelande och en faktatext. 

Centralt innehåll - Vad?

(Välj aktuella punkter under centralt innehåll genom att "koppla" nedan)

Undervisningens innehåll - Hur?

Du kommer att utgå från "Zick Zack" och annan relevant litteratur för att träna på olika typer av texter, samt språkets struktur.

Du kommer att få öva på att skriva olika genrer: Återberättande texter, beskrivande texter, instruerande texter, berättande texter, förklarande texter samt argumenterande texter.

Tillsammans går vi igenom hur man skriver dessa texter, struktur och språkbruk. Du kommer att få träna på att rätta och bedöma texter, kamraters texter samt dina egna texter.

Avslutningsvis kommer du att få skriva en egen text, där du visar vad du kan och lärt dig.

Vi kommer att arbeta i par, grupper samt enskilt.

Vi kommer att arbeta med olika typer av texter, se beskrivning. Detta arbete kommer att sträcka sig under hela läsåret.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Svenska år 4-6

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Sv SvA
Återberättande text samt Fabler

Återberättande text

Behöver öva mer
Kan med hjälp av lärare
Kan själv
Steg 1
Hur du skriver inledning och organiserar innehållet i din text
Steg 2
Att använda rätt tempus(dåtid), variera och bygga ut dina meningar
Steg 3
Kunna bedöma och ge feedback på din egen och andras text utifrån det du lärt dig.
Steg 4
Planera och skriva din egen återberättande text

Fabler

Behöver öva mer
Kan med hjälp av lärare
Kan själv
Steg 1
Kunna hur en fabel är uppbyggd
Steg 2
Kunna skriva dialoger, använda tidsord samt använda ett beskrivande språk
Steg 3
Hitta på och skriva en egen fabel utifrån det du lärt dig