Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid och räknesätt

Skapad 2017-08-15 16:40 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Tal och mönster
Grundskola 5 Matematik
Första arbetsområdet i åk 5 handlar om tid. Du kommer att räkna med tid på olika sätt samt att du kommer att lära dig att utföra multiplikationer med stora tal.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om att:

 • uppskatta, jämföra och mäta tider
 • välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar
 • utföra multiplikationer med stora tal
 • göra överslag och använda miniräknare
 • använda strategier vid problemlösning

Så här kommer vi att arbeta:

 • praktiska aktiviteter i par/grupp
 • Problemlösning enligt  EPA modellen.
 • Räkna uppgifter i Prima formula
 • Gruppledtrådar
 • lärarledda genomgångar
 • delge varandra hur vi löst problem
 • kontinuerligt utvärdera vad vi lärt oss - detta kan se skriftligt eller verbalt
 • arbeta med utmaningar
 • titta på filmer
 • digitala övningar.

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Deltar aktivt i aktiviteterna
 • berättar för dina klasskamrater hur du/ni löst ett problem eller utfört en aktivitet
 • Vi gör en diagnos av arbetsområdet - efter den får du antingen jobba med spår 1 eller spår 2
 • Efter nästa arbetsområde har vi ett matematikprov där du visar vad du kommer ihåg av det du lärt dig under detta arbetsområde.
 • sätter ord på det du lärt dig både skriftligt och muntligt dvs använder matematiska begrepp i rätt sammanhang.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: