👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1700-talets matkultur "Frihetstiden"

Skapad 2017-08-15 17:19 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Vi lagar mat från andra länder och tittar på olika mattraditioners ursprung och deras betydelse.
Grundskola 8 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Vad skiljer vår nutida mattradition åt mot 1700-talets? Vad är svensk mat? Vad finns det för skillnader och likheter mellan 1700-talets matkultur och 2000-talets?

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att eleven får träna sig på att laga mat från tidsepoken 1700-talet med nya smaker och kryddor och förstå vilken påverkan maten har haft på vår nutida matkultur. Eleven får även träna sitt tankesätt kring planering och genomförande av matlagning utifrån olika perspektiv som rör hälsa, ekonomi och miljö. Eleven ska också kunna reflektera över sina val och kunna beskriva sin arbetsprocess.

Centralt innehåll

Arbetsprocess

Lektionen inleds alltid med en genomgång av temat och ett avsnitt av Historieätarna 1700-talet.

I det praktiska momentet ska eleverna läsa och förstå receptet,planera och genomföra mat eller bakmomentet med god kunskap om redskap, metoder, hygien och rengöring. Eleverna ska praktiskt arrangera och duka för en trevlig gemenskap kring matbordet.

Vi kommer gå igenom och prata om nutidens matvanor och deras ursprung och betydelse och jämföra den med 1700-talets matkultur. Vilka likheter och skillnader finns det?

Du visar dina teoretiska kunskaper genom att göra en keynote eller filmarbete utifrån givna frågor som finns nedan.

Skriftlig eller muntlig reflektion kring arbetsprocessen, pris, kvalité,miljö, hälsa ska lämnas in v 37 Redovisningen får MAX vara i 10 minuter/grupp.

Bedömning

Jag tittar på hur du planerar, lägger upp och utför ditt praktiska arbete i köket och hur ni samarbetar fram till resultatet

 

Maträtt från epoken 1700-talet

Detta ska finnas med i arbetet:

1. Vilka ingredienser kommer du att använda? Titta på det givna receptet.

 

2. Vilka livsmedel var vanliga under 1700-talet? Nämn några.

 

3. Kan du se några likheter mellan 1700-talets matkultur och 2000-talets matkultur när det gäller livsmedel/maträtter?

 

4. Kan du se några skillnader mellan 1700-talets matkultur och 2000-talets matkultur när det gäller livsmedel/ maträtter?

 

5. Var maten på 1700-talet hälsosam? Varför/Varför inte?

 

6. Var maten på 1700-talet miljövänlig? Varför/ Varför inte?


7. Vad gör maträtten tidstypisk? Ge några exempel


8. Vilka livsmedel kan du välja som är närproducerade i ditt recept?

 

9. Hur såg det ut i hemmen? Var det jämställt mellan man och kvinna? Har det skett någon utveckling fram tills nu på 2000-talet? Vad? Ge några konkreta exempel.

 

10. Vem var Kajsa Warg? Berätta lite kortfattat om henne?

 

 

Analys, reflektion och utvärdering – med eget omdöme om arbetsprocess och resultat.

Omdöme om eget arbete i kök:

1. Jag tyckte det gick.. (Varför gick det bra/dåligt?)

2.Har jag lärt mig något nytt?

3.Hur fungerade samarbetet? Var det rättvist fördelat?

4. Var jag miljövänlig? På vilket sätt?

5. Detta kan jag göra bättre till nästa gång.

6. Hur blev resultatet?

Reflektionsdel över arbetet!

 

Veckoplanering

V.34: Intro, Historieätarna 1700-talet.

V.35: Stekta jordärtskockor med persilja. Prisberäkna receptet. Jobba med arbetet.

V36: Baka rågbröd. Te, smör ost. Jobba med arbetet.

V.37 Redovisning. Lägg upp ditt arbete och  Namnge dokumentet i UNIKUM som "Matkulturen 1700-talet".

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Kunskapskrav hem- och konsumentkunskap

E
C
A
ej godtagbara kunskaper
,
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
ej godtagbara kunskaper
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
ej godtagbara kunskaper
,
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
ej godtagbara kunskaper
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
ej godtagbara kunskaper
.
Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.